MijnSJG: VIPP A2 audit behaald!

7 juni 2019

Goed nieuws: gisteren bleek na een succesvolle audit dat SJG Weert als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland (naast Albert Schweitzer en Amphia ziekenhuis) voldoet aan de zogeheten ‘VIPP A2-criteria’. Dit zijn de criteria die het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ (VIPP) stelt aan ziekenhuizen in het kader van de 2e stap van dit implementatietraject. Na lancering van het online patiëntenportaal ‘MijnSJG’ in 2018, voldoen we nu ook aan de eis van een beveiligd patiëntenportaal en/of een link naar een Persoonlijke Gezondheidsomgeving  waarin gestandaardiseerd een aantal vooraf vastgestelde medische gegevens wordt geüpload. Voor de patiënt betekent dit een belangrijke stap voorwaarts in het online regelen van zijn ziekenhuiszaken!

Met het VIPP-programma willen we de gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en patiënten en zorginstellingen onderling te bevorderen. Hiervoor is door de overheid een aantal normen opgesteld, die gisteren tijdens de audit getoetst zijn. Het behalen van de audit betekent onder andere dat we de vereiste set aan medische gegevens toegankelijk maken voor patiënten via MijnSJG.  Zo vindt de patiënt in MijnSJG informatie over zijn contactgegevens, diagnoses, medicatie, poli(klinische) contacten, labuitslagen en de verrichtingen die bij hem zijn uitgevoerd. Deze gegevens kunnen vervolgens worden  gedownload naar de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), of (met toestemming van de patiënt) naar andere ziekenhuis- of huisartsinformatiesystemen. Ook vinden patiënten brieven van medisch specialisten in MijnSJG en bieden wij de implantaatregistratie conform de landelijke richtlijnen aan de patiënt aan. Uit de audit blijkt verder dat op dit moment zo’n 15% van de patiënten MijnSJG raadpleegt. Dit betekent dat er maandelijks gemiddeld 2.000 patiënten inloggen.

Eigen regie
Het VIPP-programma heeft als doel de patiënt meer inzicht te geven in zijn eigen zorgproces, zodat hij hier meer regie over kan voeren. Het uitwisselen van gegevens is hierbij een belangrijke voorwaarde. Om zo transparant mogelijk te zijn, biedt SJG Weert deze gegevens aan zonder vertraging; hiermee zijn we in Nederland uniek. Ook sporen we patiënten aan om hun ziekenhuisgerelateerde zaken online via MijnSJG te regelen. Zo kunnen patiënten via MijnSJG vragenlijsten invullen, NAW-gegevens actualiseren, afspraken maken na verwijzing door de huisarts en reeds geplande afspraken verzetten.

Volgende stap
René Oliver Handels, programmamanager van het VIPP-programma in SJG Weert, is trots op de resultaten van de audit. “Met MijnSJG zetten we een hele belangrijke stap richting de toekomst. Het feit dat wij hierin landelijk een voorloper mogen zijn, hebben we te danken aan de inspanningen van een grote groep medewerkers die hieraan de afgelopen periode keihard gewerkt heeft. Het patiëntenportaal MijnSJG biedt de patiënt meer regie over zijn of haar zorgtraject en gezondheid. Bovendien is de patiënt hiermee altijd als eerste geïnformeerd. Ook voor onze medewerkers biedt MijnSJG vele voordelen. De mogelijkheid om digitaal afspraken te plannen, of het vooraf invullen van een preoperatieve vragenlijst door de patiënt, kan heel wat telefoontjes schelen en de administratieve last verminderen. Dit najaar staat ook de audit gepland voor de VIPP B2-module. Daarbij staat het digitaal versturen van recepten en het online inzichtelijk maken van het medicatiegebruik van de patiënt centraal. Uiteraard blijven we ons patiëntenportaal verder uitbouwen, zodat we via dit kanaal in de toekomst de patiënt nóg sterker kunnen betrekken bij zijn zorgproces en ons eigen werkproces kunnen optimaliseren.”

Patiënt centraal
SJG Weert vindt het zeer belangrijk dat patiënten digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Op deze manier is de patiënt snel én beter geïnformeerd over zijn gezondheid. Gegevens zijn direct beschikbaar, patiënten hoeven niet te bellen of te wachten op een afspraak met de arts en patiënten kunnen zich goed voorbereiden op een gesprek met de arts. Bij het realiseren van het patiëntenportaal staat de patiënt dus steeds centraal.

MijnSJG: VIPP A2 audit behaald!