Met innovatie maken we het verschil

18 december 2017Werk en Opleiding

Het ziekenhuis van morgen

Om u ook in de toekomst goed en persoonlijk te kunnen helpen, zet SJG Weert vól in op innovatie. Via slimme ICT-oplossingen kunnen we sneller en beter met u communiceren, een nóg betrouwbaardere diagnose stellen en uw gezondheid op afstand monitoren zodat u alleen naar het ziekenhuis hoeft als dat écht nodig is. Samen met innovator Peter Geerlings, cardioloog en Medical Information Officer, verkennen we de ziekenhuiswereld van morgen.

Informatietechnologie is niet meer weg te denken uit ons leven. We doen online onze boodschappen, communiceren digitaal met de overheid en regelen van huis uit onze bankzaken. Logisch dus dat ook in de zorg ICT steeds belangrijker wordt. De bevolking vergrijst, de wachtkamers raken voller en voller en ziektebeelden worden complexer. Slimme oplossingen zijn noodzakelijk om al die patiënten snel en goed te kunnen helpen en daarmee de zorg betaalbaar te houden. “Tegen deze achtergrond besteedt SJG Weert veel tijd en aandacht aan innovatie. We zijn een klein, maar tegelijkertijd modern en innovatief ziekenhuis. Daar ligt onze toekomst”, vertelt algemeen directeur Erik Rikkert.

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel; ook bij SJG Weert staan leveranciers in de rij om hun software aan te prijzen. Vandaar dat de ziekenhuisdirectie cardioloog Peter Geerlings heeft aangesteld als Medical Information Officer. Als intermediair tussen ICT-bedrijven en het Weerter ziekenhuis beoordeelt hij welke innovaties toegevoegde waarde hebben voor patiënten en artsen. “De patiënt moet er écht profijt van hebben en de dokters moeten er goed mee kunnen werken. Daarbij moet een innovatie de zorg in de hele regio ten goede komen. Dus niet alleen het ziekenhuis, maar ook de huisartsen en andere zorgpartners in de keten. Samen willen we de zorg verbeteren”, vertelt de Weerter cardioloog.

“We zijn een klein, maar tegelijkertijd modern en innovatief ziekenhuis.
Daar ligt onze toekomst.”

De innovatiedrang van SJG Weert is groot en manifesteert zich langs drie terreinen:

Data-analyse
De medische wetenschap heeft een enorme vlucht genomen. Bij het stellen van een diagnose heeft de arts van nu een gigantische hoeveelheid gegevens tot zijn beschikking. Denk aan laboratoriumuitslagen, medische beelden, erfelijke factoren, medicatiegebruik, pijnscores en ga zo maar door. Een mens, hoe slim ook, kan die enorme berg informatie nooit in z’n eentje analyseren. Een computer wel. Peter Geerlings: “Er is speciale apparatuur op de markt die patronen in ziektebeelden kan herkennen en minuscule afwijkingen kan opsporen die voor het mensenbrein onzichtbaar blijven. Op deze manier helpt ICT dus de dokter om een snellere en betere diagnose te stellen.”

De afdeling cardiologie van SJG Weert heeft in een recente pilot al ervaring opgedaan met data-analyse. “We hebben de computer laten kijken naar verschillende patronen bij hart- en vaatziekten in deze regio. Hoe zijn ziektebeelden geografisch verdeeld? Op welke plekken komen bepaalde hartaandoeningen het meeste of juist het minste voor. Hoe ziet de zorg van huisartsen eruit? De resultaten gaan we nu verder analyseren. Met de inzichten die dit oplevert, kunnen we samen de zorg in de keten verbeteren.”

Zorg op afstand
Innoveren in de zorg betekent ook dat je chronisch zieke patiënten niet meer voor ieder wissewasje naar het ziekenhuis laat komen. Hartpatiënten meten nu bijvoorbeeld al thuis zelf hun hartslag, bloeddruk en gewicht en geven die scores door aan het ziekenhuis. Maar dat is nog maar slechts het begin, aldus Peter Geerlings. De toekomst is Telemedicine, oftewel het digitaal monitoren van patiënten op afstand.“Nu komt de patiënt op het spreekuur om te vertellen dat het vorige week helemaal niet goed met hem ging. Straks krijgt de dokter dat signaal op het moment dat het niet goed gaat en kan hij dus ook meteen handelen. De patiënt hoeft dan alleen nog naar het ziekenhuis als het echt nodig is; in de wetenschap dat zijn gezondheid thuis goed wordt bewaakt.”

Peter Geerlings licht toe: “Om de gezondheid van kwetsbare patiënten aan huis te monitoren wordt in Amerika een speciale pleister gebruikt met sensoren die continu de hartslag, temperatuur, bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed meten. Zodra er een afwijking wordt geconstateerd, kan de arts direct ingrijpen waardoor de kans op een IC-opname kleiner wordt. Ook na een opname op de Intensive Care wordt de pleister ingezet om de gezondheid te bewaken zodat de patiënt sneller naar huis kan. Het is immers bewezen dat mensen in hun eigen, vertrouwde omgeving sneller herstellen.”

“Innoveren in de zorg betekent ook

dat je chronisch zieke patiënten

niet meer voor ieder wissewasje

naar het ziekenhuis laat komen.”

Communicatie 2.0
Deze moderne tijd vraagt ook om een andere, eigentijdse manier van communiceren. “Als je er over nadenkt, is het vreemd dat je nog naar het ziekenhuis moet komen om van de dokter te horen dat alles goed met je is. Zo’n controleafspraak kan sneller en efficiënter. Bijvoorbeeld via e-mail of in een videoconsult”, zegt de cardioloog. In de loop van 2018 lanceert SJG Weert een patiëntportaal, een online platform waarop je als patiënt via een beveiligde inlogverbinding je medisch dossier kunt inzien en ook je afspraken kunt maken met het ziekenhuis. “Op het moment dat het jou uitkomt. Mensen verwachten van ons dat we zijn uitgerust met de ICT-middelen van deze tijd. Wat natuurlijk niet wegneemt dat je als patiënt altijd zelf bepaalt hoe je met je arts wilt communiceren.”

Dichtbij
Volgens Peter Geerlings ligt er voor SJG Weert - een klein patiëntvriendelijk ziekenhuis met korte lijnen - een uitgelezen kans om de toon te zetten en met slimme innovaties het verschil te maken. “Voor alle vernieuwingen in ons ziekenhuis geldt, dat ze nooit ten koste mogen gaan van de persoonlijke aandacht. Zorg is en blijft mensenwerk. Daarom nemen we patiënten bij de hand en laten we ze geleidelijk aan kennis maken met de mogelijkheden van morgen. Door persoonlijke aandacht en begeleiding houden we de zorg dichtbij.”


Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 3 • december 2017 • pag. 15

Met innovatie maken we het verschil