Meer rust en persoonlijke aandacht voor de patiënt

26 juli 2016

Aparte opname-unit op afdeling 2 Noord rond geplande, heelkundige operaties

Patiënten die voor een geplande operatie een of meerdere nachten in SJG Weert moeten blijven, worden nu ’s ochtends, voordat ze onder het mes gaan, opgevangenin een speciale opname-unit op de tweede etage. Hier kunnen ze rekenen op veel meer persoonlijke aandacht en privacy en kunnen ze zich in alle rust voorbereiden op hun ingreep.

Na de operatie gaat de patiënt voor zijn herstel naar de vierde etage, de verpleegafdeling voor chirurgie, orthopedie, urologie en cardiologie.

Tot voor kort lagen alle patiënten verspreid over de afdeling. Mensen die net geopereerd waren, al langer in het ziekenhuis verbleven of bijna naar huis mochten. Maar ook alle nieuwe patiënten die in afwachting waren van hun operatie. “Soms zijn dat er wel zestien per dag. Je kunt je voorstellen dat het niet echt prettig is om midden in de topdrukte op de verpleegafdeling opgevangen te moeten worden. Onze afdeling telt 54 bedden. Op de piekmomenten waren geregeld al die bedden bezet. De verpleegkundigen vonden de bestaande manier van patiënten opnemen niet vriendelijk genoeg en bedachten samen een alternatief. Onze patiënten verdienen een gastvrije benadering. Als je opgenomen wordt voor een operatie ben je gespannen en je behoefte aan een rustige omgeving met persoonlijke aandacht en privacy”, vertelt Helie van Grimbergen, teamleider van de vierde etage.

“Op de opname-unit is persoonlijke aandacht en privacy vanzelfsprekend.”

Sinds februari is die gastvrije omgeving een feit. Een speciale werkgroep trof de voorbereidingen voor een opname-unit met zes bedden op de afdeling 2 Noord.

Tot elf uur ’s ochtends – de meest hectische uren van de dag - worden hier de nieuwe patiënten van de vierde etage persoonlijk verwelkomd en voorbereid op hun geplande ingreep. Teamleider vierde etage Christian Hermans: “Patiënten en hun mantelzorgers hoeven dus niet meer aan een drukke balie te wachten tot ze te woord worden gestaan. De verpleegkundige van dienst heeft alleen aandacht voor hen en wordt ondersteund door een gastvrouw. Een vrijwilliger met een luisterend oor die koffie schenkt, een praatje maakt en ervoor zorgt dat de kleding en persoonlijke eigendommen van de patiënt na de operatie netjes in de kast liggen op de vierde etage.”

Patiënten zijn zeer positief over de nieuwe opname-unit. Helie van Grimbergen: “Ik merk dat mensen dit erg prettig vinden. En ook de verpleegkundigen zijn hier blij mee. De hectiek op de vierde etage heeft plaatsgemaakt voor rust en overzicht. Een klimaat dat de kwaliteit van zorg alleen maar ten goede komt.”


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 2  •  juli 2016  •  pag. 19

Meer rust en persoonlijke aandacht voor de patiënt