Medisch steunpunt en persoonlijke gids bij kanker

27 september 2019

Als je de diagnose kanker krijgt, is alleen de beste begeleiding goed genoeg. Dat wil zeggen: een verpleegkundig specialist en casemanager die je medisch én emotioneel ondersteunt, de tijd voor je neemt en je bij de hand neemt in het hele traject. Om in die behoefte te voorzien staat er voor oncologiepatiënten in SJG Weert een toegewijd team van professionals klaar.

Verpleegkundig specialisten en casemanagers oncologie Sandra Janssen, Miriam Geene en Ted Goossens zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met kanker. “Op het drukke spreekuur van de internist-oncoloog en oncologisch chirurg, richt de aandacht zich vooral op de medische behandeling. Wij hebben de tijd om de patiënt medisch én verpleegkundig te begeleiden. De meerwaarde zit ‘m in die combinatie. We kijken ook naar de psychische en sociale aspecten. Naar de mens als geheel en de gevolgen van zijn ziekte. Zeker bij kanker is die brede, persoonlijke benadering heel belangrijk”, zegt Miriam. “Bij vrouwen met borstkanker voeren we daarom ook zelf het slechtnieuwsgesprek. Zo kunnen we direct de eerste emotionele opvang bieden. Voor de medische controles bij chemotherapie gaat de patiënt beurtelings naar de internist-oncoloog en de verpleegkundig specialist.”

Juiste informatie op juiste moment
De verpleegkundig specialisten oncologie zijn speciaal opgeleid om bepaalde medische handelingen binnen hun vakgebied uit te voeren. Ze doen lichamelijk onderzoek, vragen onderzoeken aan, schrijven medicijnen voor en overleggen regelmatig met de arts. Daarnaast zijn zij samen met andere casemanagers het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en zijn behandelaars. Dat wil zeggen dat zij de patiënt van A tot Z door het hele zorgtraject begeleiden en erop toezien dat alle zorg, in en buiten het ziekenhuis, optimaal op elkaar wordt afgestemd. Ook voor patiënten met andere vormen van kanker heeft het ziekenhuis vaste contactpersonen.

De verpleegkundig specialist bereidt ook het wekelijkse, multidisciplinaire overleg voor en schuift aan bij alle medisch specialisten die bij de behandeling betrokken zijn. Door samen patiënten te bespreken is altijd de juiste informatie paraat. “Zo zorgen we ervoor dat de patiënt altijd op het juiste moment de juiste informatie krijgt”, vertelt afdelingsmanager paramedische zorg Jos Daens die de verpleegkundig specialisten en casemanagers oncologie aanstuurt.

Altijd een aanspreekpunt
Hoewel de casemanagers binnen het brede vakgebied van de oncologie ieder hun eigen specialisme hebben, zijn ze breed opgeleid en inzetbaar binnen het ziekenhuis. Miriam Geene en Sandra Janssen begeleiden voornamelijk patiënten met borst-, melanoom en schildklierkanker. Ted Goossens begeleidt patiënten met kanker in de longen, het bloed, beenmerg en de lymfeklieren. Linda Verkoelen en Marly van Craenenbroek zijn casemanager bij darmkanker. Yannet Macedo Sotelo en ook Marly van Craenenbroek begeleiden bij baarmoederhals- of eierstokkanker en Paulina Schepers Kurniawan wijst patiënten met blaas- of prostaatkanker de weg. Jos Daens: “Bij afwezigheid van een casemanager staat een andere collega klaar om vragen te beantwoorden of intern zaken uit te zoeken en te regelen. Er is altijd een professioneel aanspreekpunt. De casemanagers oncologie kijken ‘over de tumoren heen’ naar de zorg en begeleiding die de patiënt nodig heeft. Daarnaast zijn ze actief betrokken bij de de zorg voor patiënten in de laatste levensfase.”


Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 2 • september 2019 • pag. 15

Medisch steunpunt en persoonlijke gids bij kanker