Medisch Coördinerend Centrum: de juiste zorg op de juiste plek

24 maart 2022

Huisartsen en SJG Weert bundelen de krachten

Om de zorg in deze regio ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, hebben SJG Weert en de huisartsen de krachten gebundeld in een nieuw initiatief: het Medisch Coördinerend Centrum. Door samen duidelijke werkafspraken te maken, succesvolle ervaringen met elkaar te delen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen, krijgt de patiënt altijd de juiste zorg op de juiste plek, zo is de achterliggende gedachte.

“Gezamenlijk houden we het overzicht en zien we erop toe dat de medische zorg van de huisarts en het ziekenhuis naadloos op elkaar aansluit. Door onnodige doublures te voorkomen, willen we ervoor zorgen dat de patiënt in deze Midden-Limburgse en Brabantse regio op de juiste plek goed en efficiënt wordt geholpen en maken we de zorg toekomstbestendig”, zegt projectleider en internist Marjolein Kremers.

Het Medisch Coördinerend Centrum is vorig jaar opgericht als gezamenlijk initiatief van de huisartsenorganisaties Meditta en PoZoB, SJG Weert en Huisartsencoöperatie Weert e.o, die de belangen behartigt van ruim vijftig huisartsen in deze regio. Omdat bij alle inspanningen het belang van de patiënt voorop staat, worden ook de cliëntenraden er als klankbord bij betrokken.

Zorg toekomstbestendig maken
Met dit nieuwe samenwerkingsverband spelen de huisartsenpraktijken en het ziekenhuis in op een belangrijke, maatschappelijke ontwikkeling. Als gevolg van de vergrijzing hebben steeds meer mensen in ons land medische zorg nodig. Dat betekent dus ook er ook meer zorgpersoneel nodig is. Om in 2040 iedereen goed te kunnen helpen, zou 1 op de 4 werkende Nederlanders in de zorgsector moeten werken. Het zal niemand verbazen dat dit onmogelijk is en dat er andere oplossingen nodig zijn. Om de zorg toekomstbestendig te maken, heeft het ministerie van VWS daarom het project ‘de juiste zorg op de juiste plek’ in het leven geroepen. “Met het Medisch Coördinerend Centrum geven we dit landelijke initiatief nu regionaal gestalte. Ons belangrijkste doel is om de zorg tussen het ziekenhuis en huisartsen beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast willen we de zorg via elektronische toepassingen (E-Health) efficiënter gaan organiseren en gaat onze aandacht uit naar zorgpreventie”, vertelt bestuurslid Tim Cox van Huisartsencoöperatie Weert.

Coördineren en verbinden
Het initiatief bevindt zich op dit moment nog in een verkennende fase. Via concrete  projecten moet het geleidelijk aan meer vorm en inhoud gaan krijgen, zo is het streven. De huisartspraktijken en SJG Weert werken momenteel al op meerdere fronten samen, vaak in teamverband met andere zorgpartners. Door de zorg op elkaar af te stemmen, proberen zij er bijvoorbeeld voor te zorgen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ook voor patiënten met astma en COPD slaan zij sinds kort de handen ineen. “Door eenduidige afspraken te maken over het diagnosticeren en behandelen, is het voor iedereen duidelijk wie welke taken uitvoert en voorkomen we dat zaken dubbel gebeuren. Die lijn willen we binnen deze samenwerking voor alle medische vakgebieden volgen. Hoewel professionals van huisartsenpraktijk en het ziekenhuis elkaar steeds beter weten te vinden, ontbreekt nog het totaaloverzicht. Het is niet altijd bekend bij wie je met je medisch inhoudelijke vraag of innovatief idee moet zijn. De onderlinge samenwerking biedt overzicht, coördineert en legt verbindingen”, zo besluit projectleider Marjolein Kremers.


Gezondheidskrant SJG Weert - april 2022 - nummer 1 - pagina 7

Medisch Coördinerend Centrum: de juiste zorg op de juiste plek
Het belangrijkste doel is om de zorg beter op elkaar af te stemmen.