Marly over haar functie casemanager darmkanker

10 maart 2022

‘We lopen het hele traject met je mee’

Ze begeleiden je vanaf het moment dat er een verdenking op (darm)kanker is: onze casemanagers. Iris Coolen, Anouk Janssen en Marly Cranenbroek vormen samen het team.
“Wij houden het overzicht voor je, aldus Marly”

Als er bij een colonscopie een verdenking op darmkanker is, wordt er in SJG Weert direct een casemanager toegewezen. Deze gespecialiseerd verpleegkundige neemt patiënten aan de hand in het behandeltraject dat volgt. “Wij zijn het vaste gezicht in de weg door het ziekenhuis. We plannen vervolgonderzoeken met de patiënt, geven toelichting over wat de patiënt kan verwachten en indien gewenst zijn we aanwezig bij elke afspraak”, vertelt Marly.

Gids
In een multidisciplinair overleg met alle behandelaars sluiten zij en haar collega’s aan om mee te praten over de meest geschikte behandelmethode. Daarbij staan de wensen en behoeften van de patiënt centraal. “Ook als het behandelvoorstel vervolgens door de chirurg of oncoloog besproken en toegelicht wordt zijn we erbij. ”En dat blijft zo. Vanuit iemands persoonlijke situatie bekijkt Marly welke ondersteuning er naast de medische behandeling nodig is. Denk hierbij aan een psycholoog, geriater, diëtist, of sportarts.“ We doen ons best om de patiënt zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventuele darmoperatie, na de operatie komen we langs op de verpleegafdeling. En na ontslag zien we elkaar voor een nazorggesprek. We bekijken samen wat je nodig hebt in het herstel.
”En vindt (een deel van) de behandeling plaats in een ander ziekenhuis? Ook dan houden wij contact met de patiënt en bewaken wij het traject.”
Zie ons als een gids die de patiënt door het traject heen loodst. “Wij willen laagdrempeligheid creëren waardoor de patiënt en diens naasten met alle vragen bij ons terecht kunnen.”

Vertrouwensband
“In een korte tijd gebeurt er heel veel als de diagnose kanker wordt gesteld op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal vlak. Wat ook ingrijpend kan zijn, zijn de hoeveelheid afspraken in het Ziekenhuis. Wij zijn er om overzicht te houden en vragen te helpen beantwoorden. Zodat de patiënt en naasten zich zoveel mogelijk op de behandeling en het herstel kan richten. Het voelt bijzonder om op deze manier iets te kunnen betekenen en zo dichtbij iemand te komen. Door het intensief contact bouwen wij een vertrouwensband op met de patiënt, wat maakt dat we mooi en dankbaar werk hebben.”

Marly over haar functie casemanager darmkanker