Leren omgaan met chronische pijn

18 december 2016

Ruim twee miljoen Nederlanders ervaren dagelijks pijn. Vaak zo hevig dat het dagelijks leven fors belemmerd wordt. In veel gevallen blijft de oorzaak onduidelijk. Frustrerend natuurlijk, maar het betekent nog niet het einde. “Je kunt namelijk leren omgaan met chronische pijn en op die manier je leven een stuk aangenamer maken”, zegt revalidatiearts Rob Smeets van Libra Revalidatie & Audiologie die ook in SJG Weert spreekuur houdt. Hij stond mee aan de wieg van een nieuwe online cursus: Omgaan met pijn.

Diverse pijnspecialisten en ervaringsdeskundigen werkten mee aan deze cursus op initiatief van Spierziekten Nederland en het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem, een verbond van patiëntenorganisaties die te maken hebben met chronische pijn. In het eerste deel wordt uitgelegd wat pijn precies is. “Daar bestaan nog veel misverstanden over”, zegt revalidatiearts Rob Smeets, tevens hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Hij doet veelvuldig onderzoek naar chronische pijn, een vakgebied waar aan kennis nog heel veel te winnen valt. “Veel mensen denken nog dat pijn het gevolg is van letsel. De dokter herstelt de beschadiging en neemt daarmee de pijnklachten weg. Helaas werkt het zo vaak niet. In de meeste gevallen is er geen duidelijke reden aan te wijzen waarom de pijn aanhoudt.  Ter illustratie: de ene patiënt met artrose heeft heel veel pijn terwijl een ander nauwelijks ergens last heeft. Daarbij is pijn ook subjectief. Ieder persoon heeft een andere pijngrens.”

“Veel mensen denken nog
dat pijn het gevolg is van letsel”

Omarm de pijn
Naast pijnklachten aan het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, armen en benen) hebben veel mensen last van pijn als gevolg van zenuwletsel. “Daarnaast kunnen pijnklachten ontstaan door overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel. Het  zenuwstelsel is dan zo van slag dan de minste of geringste aanraking tot hevige pijn kan leiden”, vertelt Rob Smeets.

Op zoek naar de oorzaak van hun chronische pijn, zijn mensen vaak jaren aan het dokteren. Zeker wanneer de oplossing uitblijft, raken ze steeds meer gefrustreerd. Volgens Rob Smeets kunnen patiënten dit negatieve patroon zelf doorbreken. De online cursus reikt hiervoor handvatten aan. Het belangrijkste advies: stop met vechten en omarm de pijn. “Accepteer dat pijn bij je leven hoort. Probeer zicht te krijgen op je klachten. Ga voor jezelf na wat je op een dag allemaal doet en wanneer je de meeste en de minste pijn ervaart. En richt je aandacht op de dingen die je leuk vindt en ondanks de pijn nog wel kunt doen. Op deze manier kun je er voor zorgen dat pijn minder invloed krijgt op je dagelijkse leven.”

Een ander belangrijk advies: blijf in beweging. “De grootste fout die je kunt maken is om bij de pakken neer te gaan zitten. Je kunt vaak meer dan je denkt. Daarbij werkt beweging in de meeste gevallen zelfs pijnremmend.”

Voor de behandeling van pijnklachten bestaat geen medisch protocol. Ieder mens is anders, het is maatwerk. Afhankelijk van de persoon en de aard van de pijnklachten zijn er meerdere behandelingen mogelijk die vaak in combinatie worden ingezet. Denk aan medicatie, ontspannings- of bewegingsoefeningen, gedragstherapie of psychologische gesprekken. “Wat bij wie het beste werkt, vergt nog veel onderzoek. Daarom is het goed dat deze cursus er is. Zodat mensen zelf ontdekken wat ze kunnen doen om hun leven niet door pijn te laten beheersen”, besluit Rob Smeets.

Wil je meteen met de cursus beginnen? Ga naar: www.pijnpatientennaar1stem.nl/onlinecursus

Revalidatiearts Rob Smeets:
"er zijn meerdere behandelingen mogelijk om in te zetten bij pijnklachten".


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 3  •  december 2016  •  pag. 10

Leren omgaan met chronische pijn