Landelijke primeur maakt spoedzorg sneller en beter

1 april 2016

Specialist kijkt al mee in de ambulance van AmbulanceZorg Limburg-Noord

Dankzij een technische oplossing kan SJG Weert acute patiënten binnenkort al zien voordat ze op de Spoedeisende Hulp aankomen. Vanuit het ziekenhuis kunnen medisch specialisten via een audiovideo-verbinding meekijken met de ambulancemedewerkers; ter plekke worden allerhande medische gegevens en informatie opgestuurd. Die gegevens krijgt de specialist nu ook al maar pas op het moment dat de patiënt arriveert. De regio Weert heeft de nationale primeur voor deze verbeterde spoedzorg.

Binnenkort hangt er bij wijze van test in een ambulance in de regio Weert een camera die de SEH-arts (specialist van de Spoedeisende Hulp) of een andere specialist kan gebruiken om op afstand mee te kijken. Bijvoorbeeld om in te zoomen op een ernstige wond. Een tweede, kleine camera zit in de portofoon van de ambulancemedewerker, zodat de specialist al mee kan kijken voordat de patiënt in de ambulance ligt.

Dit contact op afstand, dat in de zorg telemedicine wordt genoemd, gebeurt op verzoek van de ambulanceverpleegkundige nadat de patiënt om toestemming is gevraagd. Tegelijk worden dan via een beveiligde digitale verbinding allerlei medische gegevens doorgestuurd naar SJG Weert, zoals hartslag, bloeddruk, saturatie (zuurstofgehalte in het bloed) en ademhaling. Johannes Swalve, anesthesioloog van het Weerter ziekenhuis: “Wij denken dat we hiermee kostbare tijd kunnen winnen om nog sneller de juiste behandeling toe te passen.” Bij twijfel over toestemming van de patiënt wordt het systeem met het oog op privacy niet gebruikt.

Minder schade
De tijdwinst werkt op twee manieren, zegt Johannes Swalve: “De Spoedeisende Hulp krijgt veel eerder, dan nu het geval is, waardevolle informatie over de spoedpatiënt zodat de behandeling in het ziekenhuis beter voorbereid kan worden. Denk aan de juiste specialisten die al klaar staan als de patiënt in het ziekenhuis arriveert. Of bloedkorven die klaargezet worden om bloed toe te dienen.” Ook de behandeling ter plekke, na een ernstig ongeval, een beroerte of een hartinfarct, wordt nog voortvarender aangepakt waar dat nodig is. Johannes Swalve: “De ambulancemedewerkers doen heel goed werk en zijn uitstekend opgeleid, maar als een specialist meekijkt kan er ter plaatse en onderweg nog meer gedaan worden. Bijvoorbeeld meer pijnstillers toedienen of middelen tegen hartritmestoornissen.”

Meer toepassingen
Het gaat in eerste instantie om een proef, op initiatief van de anesthesiologen van SJG Weert. In samenwerking met de Amerikaanse ICT dienstverlener Hewlett Packard is deze telemedicine-oplossing doorontwikkeld voor de Nederlandse situatie. De AmbulanceZorg Limburg-Noord heeft enthousiast de medewerking toegezegd bij deze uitgebreide pilot als testfase. Sebastiaan Alves is specialist Healthcare binnen Hewlett Packard Enterprise voor West-Europa. Hij zegt: “Bij spoedzorg komt het er op aan om zo snel mogelijk de juiste beslissingen te nemen. Dat is veel beter mogelijk met een volwaardige communicatie tussen ziekenhuis en ambulance. Wij zijn blij dat we daaraan een bijdrage kunnen leveren.”

Het nieuwe systeem biedt op termijn meerdere verbeteringen in de zorg. Sebastiaan Alves: “Mogelijk kan het later ook ingezet worden in niet-spoedsituaties, zoals de communicatie tussen huisarts en specialist, of direct tussen specialist en patiënt.”

Algemeen directeur Eric Rikkert vindt innovaties in de zorg erg belangrijk en wil daar actief in meedenken en een bijdrage aan leveren met SJG Weert. “Ik ben steeds weer opnieuw aangenaam verrast over de technische ontwikkelingen op het terrein van de gezondheidszorg. Ook het project Telemedicine waar we als participant graag aan meewerken is een mooi voorbeeld daarvan. Het project verloopt naar tevredenheid en brengt het ziekenhuis een stukje dichter bij de patiënt die op cruciale momenten acute zorg nodig heeft”. Daarom werkt SJG Weert graag mee aan innovaties in de zorg, juist omdat die hun meerwaarde meer dan genoeg bewijzen.


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 1  •  april 2016  •  pag. 12

Landelijke primeur maakt spoedzorg sneller en beter