Landelijke actiedag donderdag 16 maart

10 maart 2023

Tijdens de landelijke actiedag van ziekenhuizen op donderdag 16 maart gaan medewerkers actie voeren voor een betere cao. Ook in SJG Weert wordt actie gevoerd. Een aantal afdelingen werkt tijdens de actiedag als op zondag. Wat betekent deze actiedag voor u?

Afspraak
Niet alle afdelingen doen mee aan de actiedag. Zo zijn bijvoorbeeld de meeste poliklinieken gewoon geopend. Is de actie van invloed op een afspraak die u heeft staan, dan neemt het ziekenhuis zelf contact met u op voor het verplaatsen daarvan. U hoeft geen actie te ondernemen.  

Bloedprikken
Afspraken om bloed te prikken op 16 maart gaan gewoon door. Dit is van toepassing voor het priklaboratorium in het ziekenhuis alsook voor de priklocaties in de regio.    

Medische beeldvorming
Afspraken voor röntgen- of ander beeldvormend onderzoek op 16 maart gaan niet door. U wordt gebeld voor het verplaatsen van de afspraak.

Patiëntenzorg
De zorg voor opgenomen patiënten gaat gewoon door evenals de oncologische zorg. Alle spoedzorg in het ziekenhuis gaat altijd door. Naast spoedoperaties geldt dit dus ook voor spoedopnames en een bezoek aan de SEH.

Als u niets hoort, gaat uw afspraak gewoon door. Bel dus a.u.b. niet zelf naar het ziekenhuis! 

Landelijke actiedag donderdag 16 maart