Jaarverslag Cliëntenraad

28 mei 2018Cliëntenraad

Een jaarverslag is logischerwijs een terugblik. In het geval van de Cliëntenraad SJG Weert  een opsomming van activiteiten die vanuit het jaarplan 2017 zijn opgepakt en verder uitgewerkt.

Diverse zaken zijn in zijn geheel uitgevoerd en een aantal lopen nog door in 2018. Als lezer van dit jaarverslag kunt u e.e.a. controleren! Wij hebben als Cliëntenraad geprobeerd om ons verslag aantrekkelijk en herkenbaar te maken. 

Met name in de adviezen maar ook in de discussies binnen de Cliëntenraad alsmede in de overlegvormen met de Raad van Bestuur, heeft de Cliëntenraad realiteitszin in acht genomen.

Er worden dan ook geen standpunten ingenomen en meningen vertaald  die niet uitvoerbaar kunnen zijn. De strategie van de Cliëntenraad is erop gericht om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie. En dat alles in het belang van de klant!

Wij hopen dat u net zo veel plezier heeft in het lezen van dit jaarverslag als wij in het samenstellen er van.

Namens de Cliëntenraad SJG Weert

Jacques Bouten,
Voorzitter

Jaarverslag Cliëntenraad