Jaarverslag 2019 Cliëntenraad

6 augustus 2020Cliëntenraad

Met een praktisch en overzichtelijk jaarverslag maakt de Cliëntenraad van SJG Weert zichtbaar met welke zaken zij zich in 2019 zoal heeft bezig gehouden. De CR gebruikt daarbij de volgende drie pijlers: cliëntgerichte zorg, cliënt & toekomst en cliëntenraad in het ziekenhuis. Aan de orde kwamen o.a. adviestrajecten op het gebied van de strategie van de organisatie, de nieuw- en verbouwplannen, de jaar- en meerjarenbegroting en het klantenpanel. Ook heeft de CR te maken gehad met het tussentijdse vertrek van drie leden. Om die reden is in het 4e kwartaal een sollicitatieprocedure gestart voor het werven van nieuwe leden. En met succes!

De voorzitter van de Cliëntenraad SJG Weert, dhr. Jacques Bouten,  wenst u veel leesplezier toe.

Jaarverslag 2019 Cliëntenraad