Intensieve zorg op maat na een beroerte

28 september 2018

Na een beroerte (CVA) kunnen patiënten in de regio Weert nu rekenen op intensieve nazorg en persoonlijke begeleiding in de eerste lijn. Praktijkondersteuners van de huisarts zijn vanaf nu de spil in de nazorg voor CVA-patiënten. Op die manier kunnen de vaak ingrijpende gevolgen van een herseninfarct of -bloeding eerder worden opgespoord en kunnen zowel de patiënt als zijn mantelzorger beter worden ondersteund. Na een CVA blijft de praktijkondersteuner van de huisarts hen minimaal een jaar lang aandachtig volgen en begeleiden. Waar nodig wordt de hulp ingeschakeld van andere partners binnen de CVA-zorgketen in de regio Weert.

Na ontslag uit het ziekenhuis kunnen de meeste CVA-patiënten weer naar huis. Voor anderen begint een lange weg van revalideren buitenshuis. De blijvende gevolgen van een beroerte komen vaak pas in een later stadium aan de oppervlakte. Denk aan somberheid of depressie, een verandering van gedrag, chronische vermoeidheid, geheugenproblemen of problemen met organiseren. Chronische klachten die het leven ingrijpend kunnen ver- anderen. Voor de betrokken instanties in deze regio reden om de handen ineen te slaan. Binnen het samenwerkingsverband CVA-samenzorg regio Weert hebben de ketenpartners afgesproken om de CVA-zorg anders te organiseren en beter op elkaar af te stemmen. De vakgroep Neurologie van SJG Weert, Libra Revalidatie & Audiologie, verpleeghuis St. Martinus en de zorggroepen Meditta en PoZoB waren hier de afgelopen maanden achter de schermen druk mee bezig. Het resultaat is er nu.

Oog en aandacht voor mantelzorgers
Sinds 1 juli is de nazorg voor CVA-patiënten en hun mantelzorgers in handen van zo’n vijftig praktijkondersteuners van de huisartsen in Weert, Nederweert, Cranendonck en Leudal. Na een uitgebreide screening volgt er ieder kwartaal een controleafspraak. De praktijkondersteuner bekijkt hoe het met de patiënt gaat, welke problemen er zijn en welke aanvullende zorg er eventueel nodig is. Bijvoorbeeld van de fysio- of ergotherapeut, de logopedist of psycholoog. Ook de mantelzorger wordt er nadrukkelijk bij betrokken. Waar loop je thuis tegenaan? Kun je het allemaal wel aan of is er extra ondersteuning nodig? “De nazorg is dus veel meer dan een medische controle. We kijken naar het hele sociale en emotionele plaatje dat bij een CVA hoort”, vertelt Geert Smits, kaderhuisarts ‘hart en vaatziekten’ bij Praktijkondersteuning Zuidoost-Brabant (PoZoB).

Patiënt scherp op de radar
Door de CVA-zorg op deze manier in te richten, komen  de gevolgen van een herseninfarct of -bloeding eerder aan het licht en krijgt de patiënt sneller de juiste zorg en begeleiding. “We krijgen CVA-patiënten scherper op de radar. Daarbij kunnen we de nazorg beter afstemmen op wat de patiënt nodig heeft”, vertelt Marion Cremers van de regionale huisartsenorganisatie Meditta. De gespecialiseerd verpleegkundige hart- en vaatziekten traint en begeleidt praktijkondersteuners in deze regio bij het bieden van nazorg. “Hoe meer kennis zij opdoen, hoe eerder zij signalen kunnen herkennen en hoe beter zij patiënten en mantelzorgers kunnen helpen. Ook in het verleden kwamen patiënten na een beroerte natuurlijk voor controle bij de huisarts. Maar omdat de nazorg minder intensief en gestructureerd was, bleven de chronische gevolgen nog wel eens onderbelicht. Dat is nu verleden tijd.” Marion is dan ook blij dat de huisartsen in deze regio de krachten hebben gebundeld. Elke CVA-patiënt in deze regio krijgt nu de volle aandacht die hij verdient.


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 2  •  september 2018  •  pag. 11

Intensieve zorg op maat na een beroerte