Informatiebijeenkomst voor vrijwilligers

13 februari 2017

Op donderdag 19 januari jl. werd door de Cliëntenraad een tweede informatiebijeenkomst voor vrijwilligers georganiseerd. Onder het genot van een kopje koffie en een stukje Limburgse vlaai, werden de vrijwilligers van SJG Weert welkom geheten door Jacques Bouten, voorzitter van de Cliëntenraad.

Het doel van deze informatiebijeenkomst was een stukje helderheid brengen in de rol die vrijwilligers kunnen spelen wanneer een patiënt niet tevreden is over de gang van zaken binnen SJG Weert. Welke wegen kunnen bewandeld worden? Hoe kan een vrijwilliger de patiënt helpen en adviseren?

Op een interactieve wijze met de aanwezigen werden diverse cases doorgenomen waarbij de vraag werd gesteld of men contact zou zoeken met de Cliëntenraad of met de Klachtenfunctionaris. Echter wat vooral belangrijk is, is dat cliënten weten dat er binnen SJG Weert aanspreekpunten zijn.

Bij de zuil van de Cliëntenraad die in de centrale hal staat, liggen folders van de Cliëntenraad waarop eventuele verbeterpunten kenbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast heeft de Cliëntenraad op de website van SJG Weert een eigen pagina waar eveneens verbeterpunten aangedragen kunnen worden en waar de poll ('Onze vraag aan u...') ingevuld kan worden.

De Cliëntenraad kijkt terug op een geslaagde informatiebijeenkomst en dankt bij deze alle vrijwilligers én gastspreker Carolien Smolenaers voor hun bijdrage en aanwezigheid.

Informatiebijeenkomst voor vrijwilligers