Informatie terugroepactie Mirena-spiraal

21 december 2016

Vandaag is naar buiten gebracht dat er een partij Mirena-spiralen is teruggeroepen vanwege een productiefout. Het gaat om een partij van de Mirena-spiraal die is uitgegeven op of na 27 oktober 2016. Hierdoor is er een hele kleine kans op beschadiging van de baarmoeder of een mindere bescherming tegen zwangerschap.

Binnen SJG Weert is een spiraal uit deze partij bij 13 patiënten geplaatst. Deze patiënten zijn of worden door ons gebeld en krijgen een brief met alle belangrijke informatie nog eens op een rij. Overige patiënten die na 27 oktober een spiraal hebben gekregen, krijgen een brief om naar hen te bevestigen dat deze spiraal niet uit de betreffende partij kwam. 

Geen risico’s geconstateerd bij controle echo
Bij alle patiënten waarbij een spiraal wordt ingebracht voeren wij direct een controle echo uit. Mocht er iets misgaan met de plaatsing wordt dat direct geconstateerd. Bij alle 13 betrokken patiënten is toen gezien dat de spiraal goed op zijn plaats zat. Daarmee zijn de genoemde risico’s voor hen niet van toepassing.

Wegnemen mogelijke ongerustheid
We hopen met dit bericht mogelijke ongerustheid weg te kunnen nemen en de meest belangrijke vragen te beantwoorden. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de poli Gynaecologie, telefoon: 0495 - 57 23 70. Heeft u een spiraal bij de huisarts laten plaatsen kunt u contact opnemen met uw huisarts of apotheek.

Informatie terugroepactie Mirena-spiraal