In uw belang vragen we: vul de poll in

18 december 2016

De Cliëntenraad van SJG Weert probeert de belangen van patiënten zo goed mogelijk te behartigen. Dat lukt natuurlijk alleen als we weten wat u bezighoudt. Wat u vindt van de zorg en dienstverlening. Wat er volgens u beter kan en moet in het ziekenhuis. U bent onze ogen en oren, wij zijn uw stem richting de directie.

Daarom houdt de Cliëntenraad eens in de zes weken een poll waarin we u vragen naar uw mening over zaken die er voor patiënten toe doen. Dat invullen werkt heel eenvoudig en kan op twee manieren. Digitaal, via onze website www.sjgweert.nl/patienten/clientenraad. Of op het formulier bij de brievenbus van de Cliëntenraad in de centrale hal. Het invullen kost nauwelijks tijd, u hoeft alleen maar het antwoord van uw keuze aan te vinken.

Sinds 2015 hebben we over diverse onderwerpen al de mening van cliënten gevraagd. Bijvoorbeeld: wat vindt u van de bezoektijden? Hoe ervaart u de telefonische bereikbaarheid van het ziekenhuis? Bent u tevreden over de audiovisuele middelen (tv, radio en telefoon)? Vindt u maximaal twee bezoekers per patiënt een reëel aantal? 

De vragen in de poll sluiten aan bij de speerpunten van de Cliëntenraad en de actuele thema’s waar de directie mee bezig is. Eind volgend jaar start bijvoorbeeld de renovatie van het beddenhuis. Voor ons een mooie aanleiding om cliënten te vragen wat volgens hen het maximum aantal patiënten per kamer moet worden. 

Ook voeding is voor de Cliëntenraad een belangrijk thema. Vorig jaar vroegen we in een poll of SJG Weert de mogelijkheid moet bieden om tijdens een opname, tegen een vergoeding, met de patiënt mee te eten. 90 procent vulde ‘ja’ in. Daarom stellen we nu in onze meest recente poll de aanvullende vraag: gaat u hier zelf ook gebruik van maken? Het antwoord op deze vraag leggen we als ongevraagd advies neer bij de directie.

Nog twee voorbeelden. In 2015 vroegen we cliënten of het ziekenhuis gratis WiFi beschikbaar moet stellen voor alle bezoekers. Bijna 80 procent was het daar mee eens en inmiddels is gratis WiFi een feit. Verder gaven mensen in een eerdere poll te kennen dat de routeinformatie op het beeldscherm in de centrale hal niet goed leesbaar was. Dat signaal hebben we doorgegeven. Het bleek heel eenvoudig om de letters wat groter te maken.

Uw mening doet er dus toe. Sterker nog: hoe meer patiënten hun mening geven, hoe krachtiger het geluid dat we bij de directie kunnen laten horen en hoe groter dus ook de kans dat de gewenste verbeteringen écht worden doorgevoerd. Met invullen van de poll doet u dus vooral uzelf een plezier. Een kleine moeite.


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 3  •  december 2016  •  pag. 7

 

In uw belang vragen we: vul de poll in