In Artrose Centrum telt alleen nog de patiënt

27 september 2018Fysiotherapie, Orthopedie

Zorg is voor SJG Weert geen medisch kunstje, ze moet van betekenis zijn. Voor SJG Weert is ziekenhuiszorg pas succesvol als u van A tot Z tevreden bent én blijft. In het Artrose Centrum Weert, dat dit najaar wordt opgericht, draait dan ook alles om de patiënt; mensen met slijtage aan de knie of heup. Vanaf dag één worden zij bij de hand genomen en door de artroseverpleegkundige stap voor stap door het traject geleid.

Value Based Healthcare (waardegedreven zorg), zo heet deze nieuwe filosofie die SJG Weert de komende jaren in het hele ziekenhuis gaat verankeren. Per ziektebeeld gaan betrokken specialisten en medewerkers de zorg tot in detail afstemmen op wat de patiënt wenst, verwacht en ervaart. Nooit eerder lag de lat zo hoog. Goede zorg moet topzorg worden, dát is de missie. Te beginnen met de artrosezorg, die al van hoog niveau is, maar nóg beter afgestemd kan worden op de wensen en verwachtingen van de patiënt.

Spin in het web: de artroseverpleegkundige
Artroseverpleegkundigen Cindy van Bree en Gemma Thijssen vormen straks de spil in het Artrosecentrum Weert. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en de betrokken specialisten en medewerkers, onder wie de orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten en geriaters en de verpleegkundige afdeling. Om de zes weken komt het team bij elkaar om de gemaakte afspraken te bespreken en de zorg verder te verfijnen.

De artroseverpleegkundige neemt de patiënt bij de hand, legt uit wat hij kan verwachten en ziet er op toe dat zijn belang in het hele traject voorop blijft staan. “Na de elektronische verwijzing door de huisarts kan  de patiënt uiterlijk binnen twee weken bij ons terecht voor de eerste screening en voorlichting. In dat gesprek brengen we het hele plaatje in beeld. De aard en ernst van de klachten, de ziektegeschiedenis en het medicijngebruik, maar bijvoorbeeld ook of er thuis mantelzorg is en of iemand bang is om na een eventuele operatie alleen naar huis te gaan. Onze bevindingen leggen we voor aan de orthopedisch chirurg die vervolgens met  de patiënt in gesprek gaat en daarbij ook de inmiddels gemaakte röntgenfoto’s beoordeelt.”

Voorlichting en advies
Ook de samenwerking tussen orthopedisch chirurgen en fysiotherapeuten wordt nóg hechter. Fysiotherapeuten Rob Ketelaers en Jeanine Reijans lichten toe: “Er zijn verschillende gradaties van artrose. Dat betekent dat lang niet elke patiënt met slijtage aan de knie of heup geopereerd hoeft te worden. In het Artrosecentrum intensiveren we deze conservatieve zorg. Bij de lichtere vormen geven we adviezen en gerichte fysio-oefeningen mee die het voor de patiënt makkelijk maken om met pijn om te gaan en hem helpen zijn levensstijl aan te passen. Een heup- of knieoperatie komt pas in beeld als fysiotherapie de klachten onvoldoende verlicht.”

De artroseverpleegkundige houdt in het hele traject de vinger aan de pols. Ook als er wel een operatie en opname nodig is. “Na de ingreep bezoeken we de patiënt op de afdeling om te zien en horen hoe het gaat en wat de ervaringen zijn tot dusver. Twee weken na de operatie bellen we om te vragen hoe het herstel verloopt. Enkele maanden later krijgt de patiënt nog een vragenformulier toegestuurd. De persoonlijke ervaringen van patiënten gebruiken we om de zorg op detailniveau nog verder te verbeteren.”

Zorg met waarde
Na een operatie blijft de patiënt onder controle van de orthopedisch chirurg. “Ook die nazorg is heel belangrijk”, aldus orthopeed Armin Supit. “Het is fijn als de operatie technisch geslaagd is, maar we zijn pas tevreden als de patiënt aangeeft dat zijn leven door de ingreep veel meer kwaliteit en waarde heeft gekregen. Dát is het doel van onze gezamenlijke inspanningen.”


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 2  •  september 2018  •  pag. 5

In Artrose Centrum telt alleen nog de patiënt