Huiskamer voor ouderen 1 jaar!

15 oktober 2015

Één jaar geleden nam SJG Weert een huiskamer in gebruik die speciaal bedoeld is voor ouderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis.

De huiskamer is bedoeld om te voorkomen dat kwetsbare ouderen met vaak meerdere chronische aandoeningen verder achteruitgaan bij een ziekenhuisopname omdat ze vooral op bed liggen. In de huiskamer wordt gezorgd voor een gezellige sfeer waar ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast wordt er met gerichte spel- en bewegingsactiviteiten voor gezorgd dat iedereen zoveel mogelijk actief en op de been blijft. Dat draagt er allemaal aan bij dat kwetsbare ouderen sneller herstellen en in een zo goed mogelijke conditie naar huis gaan. Het is een vooruitstrevend initiatief geweest dat inmiddels door andere ziekenhuizen wordt overgenomen. Vandaag was het een jaar geleden dat de huiskamer in gebruik is genomen.

Huiskamer voor ouderen 1 jaar!