Huidkanker: SJG Weert zit er bovenop

1 april 2016

Speciaal zorgpad voor mensen met een melanoom

Bij een vermoeden van een melanoom, een kwaadaardige moedervlek op de huid, krijgen patiënten in SJG Weert nu nóg sneller de zorg die nodig is voor deze meest agressieve vorm van huidkanker. Op verwijzing van de huisarts kunnen ze al binnen twee werkdagen voor onderzoek terecht bij de dermatoloog. Indien er sprake is van een melanoom volgt ook vrijwel direct de behandeling.

Bij het onderzoek en de behandeling van melanomen werken de dermatologen nauw samen met in het bijzonder de chirurgen en pathologen in het ziekenhuis. In een zorgpad zijn alle afspraken vastgelegd; op welke termijn en bij welke specialist de patiënt terecht kan en hoe de melanoomzorg verder dient te verlopen. Het hele zorgtraject is erop gericht om de patiënt zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden en deze vorm van kanker zorgvuldig en effectief te behandelen.

“Bij het onderzoek en de behandeling van melanomen werken de dermatologen nauw samen met in het bijzonder de chirurgen en pathologen in het ziekenhuis”.

Bij het onderzoek beoordeelt de dermatoloog niet alleen de dubieuze plek. Het hele lichaam wordt gecontroleerd op verdachte plekjes. “Indien er een vermoeden van een melanoom bestaat, wordt de vlek in zijn geheel verwijderd en voor weefselonderzoek aangeboden aan de patholoog. Meestal gebeurt dat al dezelfde dag. Een week later komt de patiënt terug op ons spreekuur voor de diagnose en het behandelvoorstel”, vertelt dermatoloog Carleine Thissen.

Behandeling en controle
Wanneer een melanoom is vastgesteld, wordt het littekengebied door de dermatoloog of chirurg nog eens ruimer uitgesneden. Dit om de kans op uitzaaiingen zo klein mogelijk te houden. Afhankelijk van het type melanoom kan een aanvullend schildwachtklieronderzoek nodig zijn waarbij de chirurg een lymfeklier verwijdert en op huidkanker laat onderzoeken. In veel gevallen is het nodig om na de behandeling de gezondheid van de patiënt nauwgezet te blijven volgen. De dermatoloog controleert daarbij niet alleen het littekengebied, maar de hele huid en ook de lymfeklieren. Het eerste jaar gebeurt dat om de drie maanden, de jaren erna worden de periodieke controles langzaam afgebouwd.

Zelfcontrole
Volgens Tony Ramselaar is ook zelfcontrole van groot belang. “Huidkanker krijgt steeds meer de kenmerken van een chronische aandoening, steeds meer mensen krijgen meerdere huidkankers. Daarom is het van wezenlijk belang om je huid regelmatig te controleren op niet genezende wondjes, groeiende knobbeltjes of veranderende moedervlekken. Bij de geringste twijfel geldt maar één advies: ga naar je huisarts. En nog belangrijker ter preventie: pas op met de zon, stel je lichaam niet overmatig bloot aan UV-straling. En al helemaal niet als je een licht huidtype hebt. Veel schade wordt al aangericht in de kinderjaren waarin de huid nog erg kwetsbaar is. Het is daarom essentieel om consequent een geschikte zonnebrandcrème te gebruiken.”

“Huidkanker krijgt steeds meer de kenmerken van een chronische aandoening, steeds meer mensen krijgen meerdere huidkankers.”

Zorgpad uitbreiden
Eén op de zes mensen krijgt in zijn leven te maken met huidkanker, vaak meerdere keren. In de meeste gevallen gaat het gelukkig om vormen die niet of veel minder agressief zijn dan een melanoom. Mits tijdig ontdekt zijn de meeste vormen van huidkanker vaak goed te behandelen. Ook voor deze vormen van huidkanker hebben de dermatologen van SJG Weert plannen om een zorgpad in te richten. “Op die manier kunnen we alle patiënten met huidkanker snel en effectief helpen”, zo besluiten de dermatologen Tony Ramselaar en Bas Pi van de Venne.


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 1  •  april 2016  •  pag.  9

Huidkanker: SJG Weert zit er bovenop