Het nieuwe SJG Weert: koploper in duurzaamheid

12 mei 2023

Het nieuwe SJG Weert, dat de komende jaren in twee fasen wordt gebouwd, wordt een van de meest duurzame ziekenhuisgebouwen van Nederland. Compact en daardoor zeer efficiënt in het gebruik. Ultrazuinig (label A+++) in energiegebruik. En volop gebruikmakend van hernieuwbare energiebronnen.

Belangrijk om te weten is dat een nieuw ziekenhuis voor deze regio geen luxe, maar bittere noodzaak is. Het bestaande gebouw (of beter gezegd: een verzameling van diverse, oude gebouwen), is verouderd en veel te groot. Daardoor is het niet efficiënt in het gebruik en onnodig duur in het energieverbruik. “Ter illustratie: met de energie die we nu verbruiken, kun je 430 huishoudens van gas en 2660 huishoudens van elektriciteit voorzien. Dat is een heel dorp. Iedereen zal begrijpen dat dit niet meer van deze tijd is”, zegt teammanager vastgoedontwikkeling Stan van Nieuwenhoven.

Sneller herstel
Nieuwbouw biedt SJG Weert de kans om de zorg klaar te maken voor de toekomst en de kosten beheersbaar te houden. De keuzes die gemaakt worden, zijn allereerst duurzaam voor patiënten. Zij worden straks behandeld en verpleegd in een frisse, moderne en gezonde omgeving met meer comfort, hetgeen het herstel alleen maar ten goede komt. Daarbij wordt het gebouw compacter en daardoor voor zorgmedewerkers veel praktischer en efficiënter in het gebruik. In het nieuwe SJG Weert, dat 15.000 vierkanter meter kleiner wordt, staan straks geen spreek- en behandelkamers meer onnodig leeg als de dokter aan het opereren is of een dagje vrij heeft. De ruimten worden multifunctioneel en daardoor optimaal gebruikt.

Bijdragen aan een schone planeet
Met het nieuwe ziekenhuis levert SJG Weert ook een bijdrage aan een schone en gezonde wereld. De zorgsector in Nederland draagt nu zeven procent bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen. Ook daar ligt voor het Weerter ziekenhuis dus een verantwoordelijkheid. Het nieuwe gebouw wordt aardgasvrij, volledig geïsoleerd en uitgerust met 230 zonnepanelen. Ledverlichting, zonwerende ramen, goed ingeregelde systemen, slimme ventilatoren en elektrische doorstromers leveren nog een extra besparing op aan energie. Een groen dak houdt het hemelwater vast en biedt patiënten en medewerkers bovendien een prettig uitzicht.

Slimme technologie
De bestaande energiecentrale, die vrij recent nog is vernieuwd, gaat straks de energietoevoer naar  het ziekenhuisgebouw regelen. “Daar hoeven we dus geen nieuwe voorzieningen voor te bouwen. Via koude-warmteopslag halen we in de winter de warmte en in de zomer de koude uit de bodem”, zo licht Stan toe. Dankzij slimme technologie drukt het ziekenhuis ook de kosten voor het onderhoud en de exploitatie van het gebouw. Systemen, zoals de lampen van de noodverlichting, hoeven niet meer door mensen gecontroleerd te worden. Zij controleren zichzelf en geven automatisch een signaal af zodra er onderhoud nodig is. Ook in het materiaalgebruik maakt SJG Weert duurzame keuzes. We kiezen voor bewezen technologie, voor materialen die slijtvast en makkelijk schoon te houden zijn. “Verder is de overgang naar een nieuw gebouw ook hét moment om kritisch te bekijken welke medische apparatuur er straks nodig is voor de patiënt en zorgverlener. Welke apparaten aan vervanging toe zijn. Maar ook hoe we artikelen en producten efficiënter kunnen gebruiken zodat er minder verspilling van energie en verbruiksartikelen optreedt”, vertelt klinisch fysicus Sjoerd Rijnsdorp.

Meegroeien met de toekomst
Met al deze maatregelen samen behoort SJG Weert in ons land straks tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid. Bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis wordt nu al rekening gehouden met de toekomst waarin steeds meer mensen via slimme, elektronische toepassingen thuis  gemonitord of behandeld worden. De patiënt hoeft dan in principe alleen nog naar het ziekenhuis als dat echt nodig is. Als klinisch fysicus houdt Sjoerd de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend in de gaten. “In de coronatijd kregen patiënten bijvoorbeeld een saturatiemeter mee naar huis waarmee ze zelf het zuurstofgehalte in het bloed konden meten. Bij een afwijkende waarde konden ze contact opnemen met het thuismonitoringteam van het ziekenhuis. Ontwikkelingen zoals deze dragen ertoe bij dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven. Voor het welzijn en herstel is dat het beste. Daarbij zorgt het voor minder reisbewegingen, hetgeen weer beter is voor het milieu. We wegen natuurlijk zorgvuldig af welke medische hulpmiddelen we mee naar huis geven, zodat we onze patiënten zorg van hoge kwaliteit blijven leveren. Ook hierin maken we gerichte en duurzame keuzes. Nieuwe technologie is voor ons alleen interessant als het de patiënt écht helpt.”


Gezondheidskrant SJG Weert - mei 2023 - nummer 1 - pagina 13

Het nieuwe SJG Weert: koploper in duurzaamheid
De bouwlocatie waar het nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd