Help! Een ski-ongeluk...

8 februari 2018

De heer Pietersen komt op mijn spreekuur voor een nacontrole. Drie weken geleden heeft hij een ski-ongeluk gehad en is in het buitenland aan zijn botbreuk geopereerd. Ik zie een lichte ontsteking bij de wond en het herstel gaat moeizaam. Het komt vaker voor dat ik patiënten met een ongevalsletsel zie terugkeren uit het buitenland, waarbij ze aldaar direct geopereerd zijn. Dat is lang niet altijd nodig. Veel breuken genezen ook prima, bv. met gips, zonder dat een operatie nodig is.

Lees verder...

Help! Een ski-ongeluk...