Grotere opsporingskans borstkanker

18 april 2017

Met behulp van een nieuwe, nog veiligere techniek kunnen de radiologen van SJG Weert borstkanker nu nóg beter opsporen. Tomosynthese heet dit onderzoek waarbij met minder röntgenstraling 3D-beelden van de borst worden gemaakt.

Bij een klassieke mammografie, een tweedimensionale röntgenfoto van de borst, zijn tumoren voor de radioloog soms niet goed of zelfs helemaal niet zichtbaar. Bij tomosynthese maakt de laborant in SJG Weert een dwarsdoorsnede in 3D. Onder verschillende hoeken worden opnamen gemaakt van flinterdunne plakjes van de borst. Over elkaar heen liggende weefsellagen zijn op die manier beter van elkaar te onderscheiden waardoor de radioloog verdachte plekjes ook beter kan opsporen. “We krijgen met tomosynthese dus meer informatie. In de korte tijd dat we deze techniek gebruiken, hebben we al meerdere tumoren in de borst ontdekt die met alleen een mammografie onzichtbaar waren gebleven. Door de lagere dosering straling is het bovendien nóg minder schadelijk. Bij elkaar dus pure winst voor de patiënt”, stelt radioloog Peter Veekmans.

“Met tomosynthese zijn we in staat om 25 procent meer kankers op te sporen dan met alleen een mammografie.”

De 3D-beelden die het nieuwe röntgenapparaat maakt, kunnen via de computer worden omgezet naar een tweedimensionale mammografie. “Eén onderzoek levert nu een schat aan informatie op. Met tomosynthese zijn we in staat om 25 procent meer kankers op te sporen dan met alleen een mammografie, waaronder ook de meest kwaadaardige vormen. Dit betekent bovendien dat minder vrouwen hoeven terug te komen voor aanvullend onderzoek”, aldus de radioloog.

Vroeg signaleren
Jaarlijks komen ruim drieduizend vrouwen voor borstonderzoek naar de afdeling Medische Beeldvorming van SJG Weert. Zij krijgen nu standaard allemaal een tomosynthese. Peter Veekmans: “Wanneer de Mammapoli voor een patiënt een tomosynthese aanvraagt en dit onderzoek iets verdachts oplevert, volgt direct weefselonderzoek. Op basis van de resultaten van die twee onderzoeken kunnen we een betrouwbare diagnose stellen. In algemene zin geldt: hoe eerder je borstkanker signaleert, hoe gunstiger de prognose. Bij kleine, lokale tumoren die in een vroegtijdig sta dium worden ontdekt, is de overlevingskans zelfs 98 procent.”


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 1  •  april 2017  •  pag. 13

Grotere opsporingskans borstkanker