Groen licht voor nieuw ziekenhuis, bouw begin 2023 van start

11 november 2022

SJG bouwt aan de toekomst

Het ontwerp is klaar, de financiering geregeld. Alle seinen staan op groen voor de bouw van het nieuwe SJG Weert. Een modern en compact regioziekenhuis dat aansluit bij wat patiënten en zorgprofessionals nu en in de toekomst nodig hebben. Begin volgend jaar zet bouwbedrijf BAM de schop in de grond voor fase 1.

Wanneer alles volgens plan verloopt, staat er eind 2024 langs de Vogelsbleek een nieuw ziekenhuisgebouw met vijf lagen waarin alle ruimten efficiënt worden benut. De begane grond is gereserveerd voor alle acute zorg: de huisartsenpost, spoedeisende hulp, intensive care, medische beeldvorming, het priklaboratorium en de apotheek. Op de eerste etage komen verschillende poliklinieken. Daarboven op de tweede verdieping is ruimte voor de dagbehandeling en het vrouw-moeder-kind centrum van maken. De derde en vierde etage worden ingericht als beddenhuis; het nieuwe onderkomen van de verpleegafdelingen. Daarbovenop komt nog een kleinere, vijfde laag voor de technische installaties.

Vanaf 2025, als de eerste bouwfase is voltooid, starten de voorbereidingen voor een verdere uitbreiding van het ziekenhuis aan de achterzijde (de kant van de Boerhaavestraat). In dit tweede gebouw is onder meer ruimte voor het operatiecentrum, de borstkankerkliniek van Alexander Monro, enkele poliklinieken en het restaurant voor medewerkers en bezoekers. Deze functies zitten nu nog in het bestaande ziekenhuisgebouw.

Waarom een nieuw ziekenhuis? 
Met een breed basispakket aan medische behandelingen en prominente aandacht voor kwetsbare ouderen en mensen met kanker maakt SJG Weert de ziekenhuiszorg in deze regio momenteel klaar voor de toekomst. Nieuwbouw is een belangrijk onderdeel van deze missie. Een nieuw ziekenhuis is geen luxe, maar een must. Het bestaande gebouw - met name het beddenhuis - voldoet namelijk niet meer aan de eisen van deze tijd. Patiëntenkamers en -afdelingen - zijn verouderd, de logistiek weinig efficiënt. In de nieuwe kliniek kan de patiënt straks naast hoogwaardige zorg ook rekenen op privacy en comfort. Gertjan Kamps, lid van de Raad van Bestuur, licht toe: “Het wordt een beddenhuis dat past bij deze tijd. Modern en comfortabel, zonder overbodige luxe. Naast eenpersoonskamers komen er ruime driepersoonskamers die in een L-vorm worden gebouwd. Patiënten komen daardoor niet meer, zoals nu, naast elkaar te liggen, hetgeen de privacy alleen maar ten goede komt.”

Een ander knelpunt van het huidige ziekenhuis is de omvang. Het gebouw is veel te groot en daardoor bijzonder duur in onderhoud en energieverbruik. Het is eigenlijk een verzameling van gebouwen (bij elkaar 35.000 vierkante meter) die de afgelopen decennia in verschillende perioden zijn gebouwd. Het nieuwe ziekenhuis wordt 15.000 vierkante meter kleiner. Dat kan omdat de ruimten straks efficiënter gebruikt worden.

Met het oog op de toekomst is er ook geen groot ziekenhuis meer nodig. Een gebouw van 20.000 vierkante meter is voor deze regio voldoende, zo is becijferd. De tijden zijn namelijk veranderd. In tegenstelling tot vroeger liggen patiënten nu gemiddeld nog maar een paar dagen in het ziekenhuis. Steeds meer ingrepen gebeuren in dagbehandeling. Daarbij neemt de moderne technologie - de zorg op afstand - een enorme vlucht. Doordat patiënten steeds meer zorg via slimme elektronische toepassingen aan huis kunnen ontvangen, hoeven ze ook minder vaak naar het ziekenhuis.

Trots 
Bestuurder Gertjan Kamps kijkt met een goed gevoel terug en met vertrouwen vooruit. De afgelopen periode lieten de medewerkers van SJG Weert maar weer eens zien hoe groot de teamspirit is en hoe betrokken zij zijn bij hun ziekenhuis. Verdeeld in verschillende werkgroepen dachten zij mee over de nieuwbouwplannen. “Samen hebben we de weg vrijgemaakt voor een nieuw SJG Weert. Een ziekenhuis dat klaar is voor de toekomst. Daar mogen we trots op zijn.”


Gezondheidskrant SJG Weert - oktober 2022 - nummer 2 - pagina 5

Groen licht voor nieuw ziekenhuis, bouw begin 2023 van start
Gertjan Kamps, bestuurder