Gezond, veilig en comfortabel oud worden

25 april 2019

Nieuwe brede samenwerking in Midden-Limburg-West

Ouderen in Midden-Limburg-West zo lang mogelijk thuis laten wonen. Waarbij zij zich zo gezond, veilig en comfortabel mogelijk voelen. Dat is het doel van negen regiopartners die samenwerken in een nieuw gezondheidsnetwerk: Gezond Samen Leven. Nog voor de zomer wil zij een programma met concrete projecten presenteren.

Het gezondheidsnetwerk Gezond Samen Leven bestaat uit: Land van Horne, Meditta, Vincent van Gogh, SJG Weert, CZ, gemeente Weert, Burgerkracht, Wonen Limburg en Punt Welzijn. “Een combinatie die we op deze schaal nog niet hebben gezien”, vertelt wethouder Paul

Sterk van gemeente Weert in een interview met Dagblad De Limburger (publicatiedatum: 23-04-2019). En dat is ook nodig, want de meeste problemen bij ouderen staan niet op zich. Factoren als eenzaamheid, armoede of je niet zinvol voelen, kunnen veel invloed hebben op gezondheid. Door de samenwerking kunnen partijen veel beter inspelen op wat een oudere écht nodig heeft.

Max Visser, Medisch bestuurder van Meditta voegt in het interview toe: “De zorg raakt overbelast, het aantal dokters is beperkt, en de zorgkosten worden torenhoog. Het aantal ouderen neemt tot 2030, 2040 sterk toe. Wil je zorg haalbaar en betaalbaar maken, dan zal je nu iets aan duurzame preventie moeten doen.”

Unieke samenwerking
Het gezondheidsnetwerk is er voor álle inwoners van de regio Weert, Nederweert en Leudal en is dan ook van plan om in de toekomst met andere programma’s aan de slag te gaan. Het is uniek dat zoveel verschillende partijen met elkaar samenwerken. Organisaties leren elkaar kennen en bouwen zo samen aan een stabiele en duurzame basis, waar vanuit vele projecten en activiteiten kunnen plaatsvinden. Het netwerk gaat van die projecten en activiteiten het maatschappelijk effect meten, zodat ze weet wat werkt en wat niet.

Ouderen als startpunt voor samenwerking
Het programma ouderen wordt gezien als de start van die brede toekomstbestendige samenwerking. In de regio wonen namelijk meer 65-plussers dan in de rest van het land én zij doen vaker dan gemiddeld een beroep op zorg. De afgelopen tijd ging Gezond Samen Leven in gesprek met inwoners (55+) en professionals over ervaringen, wensen en behoeften om gezond langer thuis te wonen. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat veel mensen bang zijn dat zij hun wijk moeten verlaten als zij ouder worden. Het netwerk deed ook een populatie- en kostenanalyse van de regio. Op basis van al die informatie werken de partijen op dit moment concrete projecten uit rondom ‘langer veilig thuis’ op het gebied van eenzaamheid, multi-problematiek en (in)formele zorg en ondersteuning.

Een open netwerk rondom gezondheid
“Samen de regio gezond maken voor de toekomst, daar gaan we voor!”, vertelt programmamanager Yvette Couwenhoven van Robuust, een onafhankelijke organisatie die de gezondheidsprogramma’s begeleidt. Zij benadrukt dat het netwerk niemand voor de voeten wil lopen of zaken dubbelop wil doen. “Daar waar onze ideeën aanhaken bij bestaande initiatieven van professionals en inwoners willen we samen verder bouwen. We staan dan ook open voor alle partijen die in deze regio al bezig zijn met projecten gericht op gezondheid.” Meer weten? Neem gerust contact met ons op via www.gezondsamenleven.nl.

Gezond, veilig en comfortabel oud worden