Geestelijke en pastorale zorg in SJG Weert

26 juli 2016

Ziekte treft niet alleen het lichaam, maar roept ook geestelijk en emotioneel een heleboel vragen op. Wat is de zin en betekenis van het leven? Hoe bereid ik me voor op de dood? Moet ik een langslepend conflict met een familielid nou wel of niet bijleggen?

Ter ondersteuning bij dit soort moeilijke levens- en zingevingsvragen is er in SJG Weert de afdeling Geestelijke en Pastorale zorg. Geestelijk verzorgers Lucia de Jong en Greet de Boer bieden een luisterend oor en gaan liefdevol en vertrouwelijk in gesprek met patiënten en familieleden, ongeacht hun levensbeschouwing. Met name mensen die in de laatste levensfase zijn aanbeland of tegen kanker strijden, hebben veel baat bij de brede deskundigheid van de twee geestelijk verzorgers. Binnen het palliatieve advies- en ondersteuningsteam van SJG Weert werken zij nauw samen met artsen en andere zorgverleners.

In het souterrain van het ziekenhuis is sinds kort een multireligieuze stilteruimte ingericht. Een ruimte waar mensen van alle gezindten - gelovig of niet - tot rust en bezinning kunnen komen. “Naast een Mariahoekje en een Vlinderboom is er voor moslims de gelegenheid om te bidden. Dat wordt bijzonder gewaardeerd”, vertelt Lucia de Jong. “Verder zijn er natuurlijk ook nog patiënten die graag een kerkdienst willen bijwonen. Die mensen brengen we elke zondagochtend naar de ontmoetingsruimte van verzorgingscentrum Sint Martinus. Op toerbeurt met de geestelijk verzorgers/ pastores van het verpleeghuis gaan we voor in een woord- en communiedienst.”


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 2  •  juli 2016  •  pag. 13

Geestelijke en pastorale zorg in SJG Weert