Geen jaarplan voor de Cliëntenraad

5 maart 2020Algemeen, Cliëntenraad

Dit jaar geen vastgesteld jaarplan. Reden hiervan is dat wij de focus willen leggen op alle ontwikkelingen en stappen die het ziekenhuis moet nemen in het kader van “Fit voor de Toekomst. Hierin willen wij onze adviesrol goed wegzetten (Denk aan bouw, samenwerkingsverbanden, inrichting, behoud of afstoten van zorg enz.). Wij werken nauw samen met de bestuurder en worden betrokken bij alle ontwikkelingen. Zo worden wij in de gelegenheid gesteld om onze adviesrol goed te vervullen. Leidend voor ons is de behoefte van alle (potentiële) cliënten van het ziekenhuis. En daar kunnen we alle suggesties van u zeker bij gebruiken.

In 2020 is er volop aandacht voor de samenstelling van Cliëntenraad. Wegens het aflopen van de termijn van enkele leden zijn we een sollicitatieprocedure gestart. Deze is inmiddels afgerond en nu gaat de aandacht naar het inwerken van de nieuwe leden. Zo wordt de kennis van de nog zittende leden goed overgedragen.

Dan staat er nog een belangrijk wijziging op de agenda. Namelijk de nieuwe WMCZ (Wet medezeggenschap Cliëntenraden ziekenhuizen). Deze is uitgebreid en aangescherpt. Voor ons betekent dit een zwaarder adviesrecht en meer inspraak op verschillende onderdelen in de organisatie. Een belangrijke stap in een nog stevigere positie van de Cliëntenraad in de organisatie.

Uiteraard blijven wij ons, naast bovenstaande onderwerpen, hardmaken voor onderwerpen die ieder jaar op de agenda van de CR staan. Zoals klantbejegening, mantelzorg, samen beslissen, wachttijden enz.

Wilt u ons iets laten weten? Neem dan contact op via het formulier op onze website, of stuur een mailtje naar clientenraad@sjgweert.nl

Geen jaarplan voor de Cliëntenraad