Gebruik borstimplantaten blijft toegestaan

20 mei 2019

Het gebruik van (getextureerde) borstimplantaten heeft de afgelopen periode ter discussie gestaan. Er werd gesproken over een verband tussen borstimplantaten en BIA-ALCL, een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Na onafhankelijk onderzoek van het RIVM heeft het ministerie van VWS besloten om het gebruik van borstimplantaten toe te blijven staan. Er is daarom ook geen reden om eerder geplaatste getextureerde borstimplantaten preventief te verwijderen.

Bij borstreconstructies na borstkanker en ook bij borstvergrotingen wordt er regelmatig gebruik gemaakt van implantaten. Het RIVM concludeert na onderzoek samen met de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), dat er geen wetenschappelijke basis is voor een verbod op deze implantaten en dat deze implantaten veilig gebruikt kunnen worden.

Wanneer u een implantaat heeft en de volgende bevindingen van toepassing zijn, is het belangrijk om contact op te nemen met uw plastisch chirurg:

  • Plots groter geworden borst
  • Recente veranderingen van knobbels in de borst of oksel en/of harder geworden borst (kapselcontractie)
  • Aanhoudende pijnklachten in de borst
  • De prothese zit al meer dan 10 jaar in het lichaam en is nog nooit gecontroleerd

Zolang u geen klachten heeft, of indien bijzonderheden of afwijkingen na ons onderzoek zijn uitgesloten, is het bij geen enkel type implantaat noodzakelijk om deze preventief te verwijderen.

Er blijven natuurlijk ook alternatieven waarbij geen implantaten nodig zijn om borsten te reconstrueren en/of op te vullen.

Achtergrondinformatie
Aanleiding voor het RIVM-onderzoek was een eerder besluit van de Franse Inspectie (ANSM) om bepaalde merken getextureerde implantaten te verbieden vanwege een mogelijk verband dat wordt gelegd tussen deze implantaten en het krijgen van BIA-ALCL (Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma). Door alle bestaande wetenschappelijke studies grondig te onderzoeken en door met Inspecties van meerdere landen te spreken, heeft het RIVM samen met de IGJ geconstateerd dat er geen wetenschappelijke grondslag is voor een algeheel verbod. Een conclusie die minister Bruins van VWS heeft overgenomen en die ook in lijn is met zowel de eerdere verklaring van de Amerikaanse FDA (Food & Drug Administration), als met de standpunten van de Inspecties van alle andere landen in de wereld behalve Frankrijk.

Voor verdere actuele informatie kunt u zich wenden tot de site van de NVPC ( www.nvpc.nl ) of het RIVM (www.rivm.nl).

Gebruik borstimplantaten blijft toegestaan