Geboortezorg naar nóg hoger niveau

25 april 2019

Om zwangere vrouwen en jonge moeders in de regio Weert de beste zorg en begeleiding te bieden die er is, bundelen zorgverleners in de eerste en tweede lijn nóg intensiever de krachten. Op verschillende terreinen wordt de samenwerking binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband Weert (VSV Weert) het komende jaar verder uitgediept waardoor de geboortezorg verder verbetert.

Meer dan ooit richt het vizier van verloskundigen en gynaecologen zich op preventie, het voorkomen van problemen in de zwangerschap. “In dit kader denken we bijvoorbeeld aan het oprichten van een ‘preconceptioneel’ spreekuur. Vaste momenten waarop we vrouwen met een kinderwens advies geven en voorlichten over het belang van een gezonde levensstijl of bijvoorbeeld het omgaan met bepaalde ziektes. Ook de gemeente vindt preventie erg belangrijk en doet daarom graag met ons mee”, zegt gynaecoloog Ivo van Dooren van SJG Weert.

Verder is afgesproken dat elke zwangere vrouw een  casemanager krijgt, een vaste contactpersoon die het hele traject coördineert en erop toeziet dat alles voor de aanstaande moeder goed geregeld wordt. Afhankelijk van welke zorg er tijdens de zwangerschap nodig is, kan dat de verloskundige of de gynaecoloog zijn. Ook het echo onderzoek wordt in dit verband nog beter op elkaar afgestemd. “Zo voorkomen we onnodige doublures en verkleinen we de kans dat iemand iets over het hoofd ziet”, vertelt verloskundige Badia El Haddad van Verloskunde Praktijk Nederweert e.o.

Verplaatste thuisbevalling
Om de geboortezorg op hoog niveau te houden, trekken alle betrokken zorgverleners in deze regio nu al geruime tijd samen op binnen het Verloskundig Samenwerkingsverband Weert. Die samenwerking verloopt uitstekend. Zo wordt elke vrouw die twaalf weken zwanger is door de gynaecologen en verloskundigen besproken. Samen bekijken zij welke zorg en begeleiding er nodig is en hoe ze de taken onderling verdelen. Daarnaast verzorgen zij om de zes weken een gezamenlijke voorlichtingsavond voor aanstaande moeders. Het meest in het oog springend is natuurlijk de samenwerking in de verloskamer.

Vorig jaar kozen ruim honderd aanstaande ouders voor een zogeheten verplaatste thuisbevalling in SJG Weert. Dat wil zeggen: de moeder bevalt in de open kraamsuite van het ziekenhuis, onder begeleiding en supervisie van haar eigen verloskundige en met assistentie van de kraamverzorgster die zij zelf heeft gekozen. Bij een eventuele calamiteit staat direct een gynaecoloog klaar om de zorg over te nemen.

Intensieve afstemming
Ook voor de geboortezorg in deze regio geldt: wat goed is, kan altijd beter. Met de nieuwe, reeks verbeteringen anticiperen de verloskundigen en gynaecologen op de meest actuele richtlijnen van het College Perinatale Zorg, de landelijke organisatie die toezicht houdt op de kwaliteit van de geboortezorg.

Ook zwangere vrouwen die in een kwetsbare positie verkeren, bijvoorbeeld vanwege psychiatrische problemen, huiselijk geweld, schulden of een verslaving, zijn gebaat bij een nog betere afstemming. “De complexere casussen gaan we buiten ons VSV-overleg in breder teamverband bespreken, samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Veilig Thuis en andere professionals die in de begeleiding tijdens de zwangerschap nodig kunnen zijn”, vertelt Ivo van Dooren. Verder bundelen de gynaecologen en verloskundigen in de regio Weert de krachten bij de begeleiding van zwangere vrouwen met specifieke, niet gangbare bevallingswensen. “Dan hebben we het over wensen waar geen duidelijk protocol voor is. Bijvoorbeeld: iemand wil een keizersnede terwijl dat medisch gezien niet nodig is.

Of het omgekeerde: de vrouw wil per se thuis bevallen terwijl dat medisch eigenlijk onverantwoord is. Het is goed om samen af te spreken hoe we hiermee omgaan en wat we kunnen doen om samen met de zwangere vrouw tot een voor een ieder acceptabel geboorteplan te komen”, aldus verloskundige Badia El Haddad.

Cliëntenraad
Het blijft niet bij woorden, de komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. Nieuw is ook de oprichting van een aparte cliëntenraad voor VSV Weert, een klankbordgroep die de stem van aanstaande moeders vertegenwoordigt en vanuit eigen ervaring adviezen kan geven voor verdere verbeteringen van de geboortezorg.

Badia El Haddad, verloskundige en gynaecoloog Ivo van Dooren:

"Door samen op te trekken binnen het VSV houden we de geboortezorg op een hoog niveau."

Uniek in Nederland: pijnbestrijding op maat
In SJG Weert kun je bij de bevalling om een ‘walking epidural’ vragen. Dit is een uitgebalanceerde vorm van anesthesie waarbij je - in tegenstelling tot bij een ‘gewone’ ruggenprik - tijdens de bevalling niet aan bed gebonden bent. Ook is deze vorm van pijnbestrijding gunstiger voor het baringsproces. SJG Weert is vooralsnog het enige Nederlandse ziekenhuis dat deze vorm van pijnbestrijding bij de bevalling aanbiedt. Informeer bij je gynaecoloog naar de mogelijkheden of lees de informatie hierover op onze website!

Niet meer naar het stadhuis voor degeboorteaangifte
Wordt jouw kindje in SJG Weert geboren? Dan kun je sinds kort de geboorteaangifte volledig online regelen, vanuit het ziekenhuisbed. Dit is mogelijk dankzij een proef met de gemeente Weert. Wel zo gemakkelijk!

Vrouw-Moeder-Kind centrum is deelnemer aan de open dag.


Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 1 • april 2019 • pag. 3

Geboortezorg naar nóg hoger niveau