Financiering nieuwbouw is rond

11 november 2022

Het St. Jans Gasthuis zal de huidige gebouwen vervangen door twee energiezuinige nieuwe panden, met een besparing op energiekosten en uitstoot tot gevolg. De nieuwe faciliteiten zullen zowel patiënten als personeel een optimale verblijfs- en werkomgeving bieden.

Het ziekenhuis heeft Europese financiering aangetrokken voor de nieuwbouw van het ziekenhuis. Van de Europese Investeringsbank komt een lening van €40 miljoen. Met daarnaast een lening van €15 miljoen bij BNG Bank is de financiering van de nieuwbouwplannen nu rond. De gebouwen zullen niet alleen voor een efficiëntere werkomgeving zorgen, maar voldoen dankzij hun energiezuinigheid ook aan de EU-taxonomie voor de bouwsector. Het nieuwe ziekenhuis biedt tevens een aangename en moderne omgeving voor zowel patiënten als voor onze medewerkers.

Het SJG huist momenteel in gebouwen waarvan de oudste dateert uit het midden van de vorige eeuw, met enkele aanbouwen die in de loop der jaren zijn toegevoegd, en loopt qua werkorganisatie tegen de grenzen aan van wat binnen de huidige faciliteiten mogelijk is. Als onderdeel van een tienjarig vernieuwingsproject zal in twee fasen een nieuw ziekenhuis verrijzen op de huidige plaats van het SJG. Door efficiëntere organisatie van het de gebouwen en het werk, kan het ziekenhuis dan zelfs af met minder ruimte dan vandaag.

“De financieringen van de Europese Investeringsbank hebben als einddoel om levens van mensen beter te maken.” zei vicepresident Kris Peeters van de EIB. “De EIB heeft de afgelopen jaren een groot aantal zorginstellingen in Nederland gefinancierd. Aanvankelijk waren dat Universitaire medisch centra, en we zijn blij dat we nu ook in staat zijn deze zelfde financiële steun te leveren aan lokale ziekenhuizen. De EIB is daarbij ook de bank voor het klimaat, we zijn dus blij met het feit dat de nieuwbouw zo energiezuinig zal zijn en een flinke besparing aan uitstoot zal opleveren.”

In de eerste fase van de werken zal een deel van de bestaande campus worden afgebroken en worden vervangen door een nieuw gebouw dat onder meer de kraamzorg, verpleegafdelingen, eerste hulp, en een apotheek zal huisvesten. In de tweede fase zal dan het andere gebouw, met daarin onder meer de operatiekamers, polikliniek, kantoren en een restaurant, worden gerealiseerd. De uiteindelijke oppervlakte van de nieuwbouw zal zo’n 20.000 m2 zijn, tegen de 35.000 m2 van de huidige faciliteiten. Door deze afname en door de energiezuinige bouw zal er flink bespaard kunnen worden op energiekosten en CO2-uitstoot.

Achtergrondinformatie:
Het St. Jans Gasthuis in Weert werd gesticht in 1869 en is sindsdien uitgegroeid tot een toonaangevend streekziekenhuis dat zorg levert in de volle breedte, met bijzondere aandacht voor kwetsbare ouderen, oncologie en orthopedie. Met iets meer dan duizend medewerkers staat het SJG voor de zorg in een gebied met zo’n 120.000 inwoners. In een recent onderzoek onder patiënten eindigde het SJG in de top tien van meest gewaardeerde ziekenhuizen van Nederland.

De Europese Investeringsbank is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen van de bank zijn in handen van de lidstaten – Nederland heeft iets meer dan 5% – waardoor de bank tegen zeer gunstige tarieven geld kan lenen op de kapitaalmarkt. Zo maakt de EIB langlopende financiering beschikbaar voor solide investeringen die bijdragen aan het beleid van de EU op gebieden als duurzame groei, werkgelegenheid en klimaat. Vorig jaar stelde de EIB iets meer dan €2 miljard beschikbaar voor projecten in Nederland, in de gezondheidszorg, het MKB en op het gebied van energiebesparing. In de afgelopen vijf jaar ging meer dan €1,1 miljard aan voordelige financiering naar zorginstellingen in Nederland.

BNG Bank is een betrokken en betrouwbare financieringspartner, die actief bijdraagt aan het creëren van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in het publieke domein. BNG Bank kiest daarbij voor de focus op vijf SDG’s: Goede gezondheid en welzijn (SDG 3), Kwaliteitsonderwijs (SDG 4), Betaalbare en duurzame energie (SDG 7), Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11) en Klimaatactie (SDG 13- in het bijzonder de afname van CO2-uitstoot, het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie). BNG Bank is een solide partij op de internationale kapitaalmarkt. De funding is gericht op het ophalen van financiering door de uitgifte van onder andere obligatieleningen, in het bijzonder SDG Bonds. Met SDG Bonds worden duurzame, sociale en milieuactiviteiten gefinancierd.

Financiering nieuwbouw is rond