Feestelijke opening huiskamer 4e etage

15 september 2016

De huiskamer is speciaal ingericht voor (kwetsbare) ouderen. Zij kunnen hier herstellen in huiselijke sfeer en worden gestimuleerd actief te blijven tijdens hun ziekenhuisopname. Dit bevordert een goed herstel en een soepele overgang naar de thuissituatie. Ook voorkomt het achteruitgang van de mobiliteit tijdens de ziekenhuisopname.

Tijdens hun verblijf in de huiskamer krijgen patiënten alle zorg en begeleiding die nodig is. De ouderen eten in de huiskamer, zij kunnen deelnemen aan gerichte beweeg- en spelactiviteiten en er is ruimte voor sociaal contact. Ook is er gelegenheid voor individuele activiteiten. Behandelaars, zoals de specialist of de fysiotherapeut, bezoeken de patiënten in de huiskamer als dat nodig is.

In de huiskamer ligt het accent niet op ziek zijn maar op beter worden. Ouderen liggen daarom zo min mogelijk in bed. De huiskamer is ingericht met een keukenblok, gemakkelijke stoelen en is sfeervol aangekleed. Ouderen krijgen hier alle zorg en begeleiding die nodig is. Er is veel aandacht voor beweging en spel. Dit zorgt ervoor dat ouderen tijdens een ziekenhuisopname actief zijn en op de been blijven. Op die manier wordt voorkomen dat hun gezondheid en mobiliteit achteruitgaan.

De huiskamer biedt plaats aan tien patiënten per  dag en is geopend van 8:00 tot 14:30 uur. Met de opening van deze huiskamer breidt SJG Weert haar service op dit  gebied uit; ook patiënten op de 3e etage kunnen terecht in een soortgelijke huiskamer. Vanwege de goede ervaringen met deze huiskamer, besloot het ziekenhuis een tweede huiskamer in te richten. Met ouderenzorg als één van haar speerpunten, wil het ziekenhuis met haar zorgverlening zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften en wensen van de oudere patiënt. Dit krijgt onder andere op deze manier vorm. 

 

Feestelijke opening huiskamer 4e etage