Essure binnen SJG Weert

10 maart 2016

Onlangs zijn er serieuze bijwerkingen aan het licht gekomen die mogelijk gelinkt kunnen worden aan de sterilisatiemethode Essure. De klachten variëren van vermoeidheid tot krampen en heftige pijn. Er volgt nu nader onderzoek vanuit de fabrikant, het RIVM en de vakverenigingen. Totdat er meer duidelijkheid is over de uitkomst hiervan hebben onze gynaecologen besloten om de Essure voorlopig niet meer te plaatsen.

Advies gynaecologen
Ivo van Dooren, gynaecoloog SJG Weert: “Er zijn verschillende manieren om je te laten steriliseren. De Essure-methode is er daar een van. Wanneer je een sterilisatie wenst, lichten wij je graag voor over de diverse methoden die er zijn, met alle voors en tegens. Vrouwen die op dit moment Essure overwegen adviseren wij om te wachten tot er meer duidelijkheid is over de bijwerkingen die op dit moment naar voren komen.” Wanneer er meer bekend is over de uitkomsten van het onderzoek, wordt besloten om de Essure wel dan niet opnieuw aan te bieden binnen SJG Weert. Dit zal kenbaar gemaakt worden op de website en de social media van SJG Weert.  

Essure
Bij de Essure-methode wordt in circa tien minuten een titanium staafje en een veertje in de eileiders geplaatst. Binnen de ringen van dit veertje ontstaat littekenweefsel waardoor de eileiders in drie maanden dichtgroeien. Tot die tijd is aanvullende anticonceptie nodig. Er zijn circa 750.000 vrouwen die een Essure hebben laten plaatsen. Belangrijk voordeel is dat er bij de sterilisatie geen littekens ontstaan en er geen narcose nodig is. Echter, het aantal meldingen van ongewenste bijwerkingen en klachten maakt dat er verder onderzoek nodig is naar de lange-termijn veiligheid en tevredenheid van deze sterilisatiemethode. Wanneer u vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw huisarts of uw gynaecoloog.

Ook kunt u meer informatie vinden op de site van IGZ: www.igz.nl

Essure binnen SJG Weert