Eric Rikkert stopt als algemeen directeur

6 juni 2018Werk en Opleiding

In verband met het aanvaarden van een andere functie, zal algemeen directeur Eric Rikkert zijn functie bij SJG Weert per 31 augustus neerleggen. Hij zal met ingang van 1 september a.s. toetreden tot de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente (MST) en verantwoordelijk zijn voor onder meer de portefeuilles Financiën, ICT, Inkoop en Logistiek.

Eric Rikkert trad per 1 januari 2015 aan als bestuurder van SJG Weert en was daarvoor, sinds 2012, al werkzaam in het ziekenhuis als manager Informatie & Automatisering. Karel van Esch, voorzitter van de Raad van Toezicht, laat weten dat SJG Weert in de bestuursperiode van Eric mooie resultaten heeft behaald: “Eric Rikkert heeft tijdens zijn bestuursperiode met veel inzet het ziekenhuis verder vormgegeven. De nieuwe Spoedeisende Hulp, een nieuwe Intensive Care en de nieuwe energiecentrale zijn enkele in het oog springende resultaten. Daarbij heeft hij steeds een gezonde financiële basis voor SJG Weert weten te borgen, zijn er in de organisatie belangrijke stappen gezet en is met de vestiging van de huisartsenpost in het  ziekenhuis de samenwerking met de eerste lijn geïntensiveerd. Wij zijn hem daar heel dankbaar voor, maar gunnen hem deze nieuwe uitdaging van harte en wensen hem veel succes.”

Eric Rikkert over zijn aankomende vertrek: “Ondanks dat mijn thuis in Goor (Overijssel) ligt, heb ik mij altijd enorm betrokken gevoeld bij SJG Weert en de regio Weert. Ik heb deze beslissing dan ook niet licht genomen. Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging, maar zal de mooie cultuur binnen SJG Weert zeker missen.”

 

De Raad van Toezicht zal zich beraden over de wijze waarop in de vacature van algemeen directeur zal worden voorzien. 

Eric Rikkert stopt als algemeen directeur