EPD meer dan toekomstproof

29 april 2016

Medicatiegegevens, allergieën, vochtinname, hartslag, bloedwaarden … allemaal informatie die van belang kan zijn voor de behandeling van een patiënt. Het patiëntendossier is – nog meer dan voorheen – een essentieel onderdeel binnen de zorg geworden. Daarom zijn we op vrijdag 29 april overgestapt  naar een van de meest moderne versies van het elektronisch patiëntendossier: het HiX van Chipsoft. Niet alleen heeft het dossier nu nog meer mogelijkheden, het is voor de zorgverleners makkelijker in gebruik én – ook niet onbelangrijk – het sluit aan bij de nieuwste ontwikkelingen op ICT gebied. Volgens directeur Eric Rikkert is de overgang goed verlopen.

Eric Rikkert: “De voorbereidende werkzaamheden waren niet gering. Maar juist door die gedegen voorbereiding heeft de patiënt relatief weinig gemerkt van de overgang. Om medewerkers en specialisten de tijd te geven om aan het nieuwe systeem te wennen, zijn de spreekuren de komende week daar waar mogelijk ruimer gepland, zodat er geen onnodige wachttijden ontstaan.” De belangrijkste reden om over te stappen naar HiX is het feit dat deze versie van het elektronisch patiëntendossier beter ingericht is op toekomstige technologische ontwikkelingen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het maken van online afspraken, het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners en het raadplegen van het eigen dossier. “Welke mogelijkheden we gaan gebruiken moet nog bekeken worden, maar we kunnen nu al stellen dat ons elektronische patiëntendossier meer dan toekomstproof is,” aldus Eric Rikkert.

EPD meer dan toekomstproof