Een passende behandeling bij darmkanker

18 maart 2022

Diagnose darmkanker, en dan?

Na de diagnose darmkanker volgt de vraag: welke behandeling staat mij te wachten? De meest geschikte behandelmethode komt niet alleen voort uit wat medisch gezien het beste werkt, maar minstens zoveel door wat er bij de situatie van de patiënt past. Chirurg Tanja Lettinga vertelt hoe een behandelplan tot stand komt.

“De behandelopties bij darmkanker hangen af van de plaats en grootte van het gezwel en het stadium waarin de kanker zich bevindt. Vaak is een operatie onderdeel van de behandelingen, maar bijvoorbeeld niet (direct) als er sprake van uitzaaiingen. En is de tumor nog erg klein, dan kan deze weggehaald worden door de MDL-arts tijdens een colonscopie.”

In overleg
“Alle patiënten worden na diagnose besproken in een multidisciplinair team. Daar zijn een chirurg, oncoloog, patholoog, radioloog en soms een geriater bij betrokken. Indien nodig overleggen we ook regionaal. Het beleid met de bijbehorende risico’s wordt vervolgens voorgelegd aan de patiënt. Wij doen een voorstel en de patiënt kiest uiteindelijk zelf. Soms heeft iemand een goed beeld bij wat hij of zij wil, soms leunen ze meer op ons. Beide zijn goed. En niet behandelen is ook een optie. Als iemand erg kwetsbaar is en de risico’s van behandeling groot zijn, kan dit besluit zorgen voor regie in de laatste fase van het leven. Dat betekent zeker niet dat ons werk ophoudt en de patiënt er alleen voorstaat: ons team is er voor zorg en begeleiding.”

Een hecht en ervaren team
“Voor zover mogelijk en gewenst behandelen we u hier, in uw eigen omgeving. De grootte van ons ziekenhuis doet misschien denken dat er minder mogelijk is, maar ik geloof erg in de kracht van ons hechte team. Natuurlijk kennen we beperkingen: we hebben geen operatierobot en bieden geen bestraling. Maar we hebben een zeer ervaren team en bovendien een bijzonder goed netwerk in de regio. Hebben we een behandeling niet in huis, of denken we dat u vanwege een complexe situatie beter af bent in een topklinisch of academisch centrum, dan kennen we daar de juiste behandelaar voor u. Voor nazorg kunt u dan gewoon bij ons terecht. Als het gaat om endeldarmkanker ga ik als uw chirurg zelfs mee voor de operatie, zodat u ook elders een vertrouwd gezicht ziet. We hebben als team het motto: dichtbij als het kan, verder weg bij één van onze partners als het nodig is.”

De arts als coach
“Het is heel waardevol om mensen zoveel mogelijk mee te nemen in ons gedachteproces. De geneeskunde is van oudsher zeer doelgericht en gaat vaak voorbij aan de patiënt als individu, met een eigen sociale omgeving, wensen en angsten. Gelukkig is daar steeds meer aandacht voor. En zo word ik als chirurg steeds meer ook een coach.”

Een passende behandeling bij darmkanker