Een nieuwe heup in dagbehandeling

1 juli 2016

SJG Weert stelt veiligheid boven alles in grensverleggend protocol

Patiënten die een nieuwe heup krijgen in SJG Weert mogen, als ze dat zelf graag willen en hun gezondheid en thuissituatie het toelaat, dezelfde dag nog naar huis. Als een van de eerste medische centra in ons land biedt het Weerter ziekenhuis deheupprothese in dagbehandeling aan.

De nieuwste medische inzichten leren dat patiënten sneller en beter revalideren als ze na een heupoperatie zo snel mogelijk op de been zijn en hun spieren en gewrichten in beweging houden. “Een goede nachtrust thuis, in je eigen vertrouwde omgeving, draagt daar alleen maar aan bij. Doordat je thuis meer privacy hebt, kom je beter tot rust en herstel je sneller”, vertelt orthopedisch chirurg Frank Rahusen van SJG Weert.

Strikte voorwaarden
In een testperiode kregen de afgelopen maanden zeven patiënten een nieuwe heup in dagbehandeling. Zij herstelden voorspoedig en de reacties waren unaniem positief. Nadat alle gegevens zijn geëvalueerd, heeft SJG Weert besloten om deze proef een blijvend karakter te geven. Voor de goede orde: een heupoperatie in dagbehandeling is alleen onder strenge voorwaarden mogelijk. De patiënt moet gezond zijn en de operatie zonder complicaties doorstaan. En minstens zo belangrijk: de patiënt en diens partner moeten er zelf klaar voor zijn om dezelfde dag al naar huis te gaan. In het hele traject, vanaf de verwijzing door de huisarts tot en met het ontslag en de nazorg thuis, zijn alle medische stappen, afspraken en beoordelingsmomenten zorgvuldig vastgelegd in een protocol. Op die manier wordt er voor de patiënt niets aan het toeval overgelaten, weet iedereen wat hij moet doen en kan er te allen tijde worden besloten om de opnameduur alsnog te verlengen.

“Een heupoperatie in dagbehandeling is alleen onder strenge voorwaarden mogelijk”

Patiënt is en blijft de baas
De orthopeden Frank Rahusen en Armin Supit die de heupoperaties in Weert uitvoeren, beoordelen als eerste of de patiënt in dagbehandeling onder het mes kan. Rahusen: “Als dat het geval is, vraag ik de fysiotherapeut om een second opinion. In het verdere traject zijn meerdere vaste beoordelingsmomenten ingebouwd.

Bijvoorbeeld door de anesthesist bij de preoperatieve screening. Maar ook na de operatie, wanneer de patiënt op de recovery wordt opgehaald, kan de verpleegkundige besluiten dat het verstandiger is om de patiënt nog wat langer te laten blijven. Bijvoorbeeld als iemand te veel pijn heeft. Ook de fysiotherapeut, die op de middag na de operatie al de eerste bewegingsoefeningen doet met de patiënt, kan een no go geven. En last but not least bepalen de patiënt en zijn partner zelf wat er gebeurt. Als zij vlak voor het ontslag aangeven dat ze het toch niet aandurven om al naar huis te gaan, dan gebeurt dat niet. Zo simpel is het.”

Maatwerk
In het verleden lagen mensen na een heupoperatie vaak een tot twee weken in het ziekenhuis. Door de veranderde inzichten en de sterk verbeterde medische techniek is die termijn fors teruggebracht; als het mogelijk is tot maar één dag. Fysiotherapeut Rob Ketelaers: “Vroeger liep je na een heupoperatie standaard zes weken lang met krukken. Nu kijken we veel meer naar de persoon. Naar wat de patiënt kan, of hij al in staat is om zonder krukken te lopen. De zorg is veel meer maatwerk geworden. Een goede zaak.” De ochtend na de operatie wordt de patiënt thuis gebeld. Frank Rahusen: “Vijf dagen later bellen we opnieuw om te vragen hoe het gaat. De informatie die we op deze manier verzamelen, gebruiken we om de zorg nóg verder te verbeteren. Twee maanden na de ingreep zien we de patiënt terug op het spreekuur. Als er in de tussentijd iets is, kunnen ze altijd bellen. Alles wat we hier doen, doen we voor onze patiënten.”


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 2  •  juli 2016  •  pag. 9

Een nieuwe heup in dagbehandeling