Eén loket voor spoedzorg

18 april 2017

Voor spoedeisende zorg is er sinds medio januari in de regio Weert één loket. In de nieuwe spoedpost in SJG Weert werken de huisartsenpost (HAP) en de Spoedeisende Hulp (SEH) samen onder één dak. In acute situaties hoeft u zich als patiënt dus niet meer af te vragen waar u moet zijn en gaat er geen kostbare tijd meer verloren. U krijgt op één plek direct de zorg die nodig is.

Voor spoedeisende zorg in de avonduren, ‘s nachts en in de weekenden belt u naar het centrale loket: de Spoedpost Weert. Speciaal opgeleide doktersassistenten – triagisten – bepalen op basis van uw klachten bij welke dokter u in de spoedpost moet zijn: de huisarts of de SEH-arts. Bij binnenkomst meldt u zich bij de centrale balie waar u wordt doorgeleid naar de juiste zorgverlener. Bij het verlaten van de spoedpost kunt u indien nodig direct uw medicijnen ophalen bij de apotheek in de centrale hal van het ziekenhuis. Voor spoedsituaties overdag (tussen 08:00 en 17:00 uur) belt u op doordeweekse dagen, zoals vanouds, eerst uw eigen huisarts. Die bepaalt op basis van uw klachten of een verwijzing naar de SEH nodig is.

“De samenwerking tussen HAP en SEH onder een dak heeft alleen maar voordelen.”

Einde aan de verwarring
Met het nieuwe, centrale loket is het voor iedereen duidelijk waar hij of zij voor spoedeisende zorg moet zijn. In de oude situatie, waarin de HAP en SEH nog fysiek van elkaar gescheiden waren, ontstond daar nog wel eens verwarring over. Patiënten kwamen dan bijvoorbeeld op eigen initiatief naar de eerste hulp met acute klachten die ook door de huisarts behandeld hadden kon worden. “Het leidde nog wel eens tot onnodig lange wachttijden op de SEH. Immers; op de eerste hulp worden patiënten die het meest acuut hulp nodig hebben ook als eerste geholpen. Door bij één loket te bepalen wie de spoedeisende zorg verleent, is die verwarring verleden tijd”, zegt manager bedrijfsvoering Franka van de Laar van SJG Weert.

Ook het omgekeerde kwam voor. De patiënt kwam naar de huisartsenpost waar bleek dat hij voor verder onderzoek en behandeling toch naar de eerste hulp moest. “Ter illustratie: jaarlijks moesten zo’n zeventig mensen met de ambulance vanuit de HAP naar de SEH worden vervoerd. Met de komst van de centrale spoedpost is dat niet meer nodig en gaat er ook geen kostbare tijd meer verloren. De patiënt krijgt direct de juiste zorg op de juiste plek”, vertelt huisarts Jeroen Renzema, bestuurslid van de regionale huisartsenorganisatie Meditta.

“Voor spoedeisende zorg in de avonduren,
‘s nachts en in de weekenden belt u naar het
centrale loket: de Spoedpost Weert.”

Patiënt als winnaar
De patiënt is de grote winnaar van de nieuwe spoedpost, stelt de Weerter huisarts. “De samenwerking tussen HAP en SEH onder een dak heeft alleen maar voordelen. Als de gezondheid van een patiënt op de huisartsenpost acuut verslechtert, kunnen we direct de assistentie inroepen van de SEH. De lijnen zijn ultrakort waardoor we onmiddellijk kunnen schakelen.” Franka van de Laar vult aan: “Binnen de nieuwe spoedpost gaan we bekijken hoe we onze samenwerking verder kunnen uitbouwen. Daarmee anticiperen we op de toekomst waarin het ziekenhuis en de huisartsen, patiënten steeds meer in één gezamenlijk traject behandelen.”

Let op! De toegang van de Spoedpost Weert ligt naast de hoofdingang van het ziekenhuis en is bereikbaar via de inrit van het parkeerdek aan de Graafschap Hornelaan.


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 1  •  april 2017  •  pag. 17

Eén loket voor spoedzorg