Eén loket voor complexe hand- en polsproblemen

18 december 2016

Professionals SJG Weert bundelen expertise in gezamenlijk spreekuur.

Als een van de eerste ziekenhuizen in ons land heeft SJG Weert nu een multi-disciplinair spreekuur voor complexe hand- en polsaandoeningen. De verschillende professionals op dit terrein kijken hier samen naar de patiënt en buigen zich ook gezamenlijk over de diagnose en de gewenste behandeling. “En dat is écht bijzonder”, vertelt traumachirurg René Groetelaers.

De expertise rond hand- en polsproblemen is in Nederland nog versnipperd. Traumachirurgen, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen en handtherapeuten houden zich ieder vanuit hun eigen aandachtsgebied hiermee bezig. Vooral bij complexe en langslepende klachten, veroorzaakt door artrose, (vroeger) letsel of reuma, krijgt de patiënt daardoor niet altijd de zorg die nodig is en wordt hij nog wel eens van het spreekwoordelijke kastje naar de muur gestuurd.

Met de komst van het multidisciplinaire hand- en  polsspreekuur is dat binnen de regio Weert nu verleden tijd. De huisarts of handtherapeut in de eerste lijn kan de patiënt bij complexere en chronische problemen aan de hand of pols nu verwijzen naar één loket in SJG Weert. Traumachirurg René Groetelaers legt uit hoe dit werkt: “Bij de eerste afspraak wordt de patiënt uitvoerig onderzocht door een handtherapeut, een gespecialiseerde fysiotherapeut van het ziekenhuis. Via diverse tests worden de klachten aan de hand en pols nauwkeurig in kaart gebracht. Vervolgens bekijken we intern welk aanvullend beeldonderzoek er van het hand- en polsgewricht nodig is.”

‘Door deze bundeling van kennis,

krijgt de patiënt de beste

en de meest efficiënte zorg die er is’

Bij de tweede afspraak vindt dit onderzoek plaats en gaat de patiënt aansluitend naar het gezamenlijke spreekuur van de traumachirurgen, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen en de handtherapeuten. Samen buigen zij zich over de diagnose en bespreken ze het behandelvoorstel met de patiënt. Afhankelijk van wat er aan de hand is, kan dat een operatie zijn, maar bijvoorbeeld ook een gerichte therapie, een spalk of andere hulpmiddelen. Samen bekijken we wat de beste oplossing is en wie in het vervolgtraject de hoofdbehandelaar wordt.”

Door deze bundeling van kennis, krijgt de patiënt dus de beste en tegelijkertijd meest efficiënte zorg die er is. Daarbij is het nieuwe hand- en polsspreekuur, dat elke tweede woensdag van de maand toegankelijk is, ook voor de specialisten zelf een leerzame poli. René Groetelaers: “Het is alleen maar goed als je hoort hoe een collega er tegenaan kijkt. Daar word je alleen maar beter van als arts en uiteindelijk heeft de patiënt ook dáár weer profijt van. Het hand- en polsspreekuur levert dus alleen maar winnaars op. Een fijne gedachte, zeker bij vervelende aandoeningen als deze. Je hand en pols heb je de hele dag nodig en dat betekent dat de zorg hiervoor goed geregeld moet zijn.”


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 3  •  december 2016  •  pag. 1

Eén loket voor complexe hand- en polsproblemen