Dít wordt het ziekenhuis van morgen

16 april 2021

Met een breed basispakket aan medische behandelingen en prominente aandacht voor kwetsbare ouderen en mensen met kanker maakt SJG Weert de ziekenhuiszorg in deze regio klaar voor de toekomst. Om dat mogelijk te maken, is er een nieuw en compacter gebouw nodig dat aansluit bij wat patiënten en zorgprofessionals nu en vooral straks nodig hebben. Volgens de huidige planning wordt het nieuwe regioziekenhuis aan de Vogelsbleek vanaf 2025 in twee fasen opgeleverd.

Nieuwbouw is geen luxe, maar een must. Het bestaande gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Patiëntenkamers- en afdelingen zijn verouderd en niet langer geschikt om hoogwaardige zorg te combineren met de persoonlijke wensen rond privacy en comfort. Daarbij is de logistiek in het ziekenhuis gedateerd. De looproutes voor het personeel zijn niet efficiënt, poliklinieken strekken zich vaak uit over meerdere vleugels en gebouwen en daarbij kan de ruimte niet volledig benut worden. Ook wat energieverbruik en klimaatbeheersing betreft, is het ziekenhuis dringend toe aan een nieuw, duurzaam leven.

Minder vierkante meters
Een ander knelpunt is de omvang. Het huidige SJG Weert is te groot. Het is een verzameling van gebouwen (bij elkaar 35.000 vierkante meter), ieder met hun eigen functie, die de afgelopen decennia in verschillende perioden zijn gebouwd en opgeknapt. Bij de renovatie werd steeds hersteld wat bouwkundig verouderd was en minder gekeken naar wat er voor patiënten en medewerkers met name voor de langere termijn nodig was. “Met de inzichten van nu laten we die gedachte los”, zegt Will van Grimbergen, manager Facilitaire Services & Vastgoed Ontwikkeling van SJG Weert. “De toekomst van de zorg is onze stip op de horizon en dat ondersteunen we nu met een integraal masterplan voor gefaseerde nieuwbouw.”

Vroeger lagen patiënten vaak lang in het ziekenhuis, nu gemiddeld nog maar een paar dagen. Daarbij neemt de moderne technologie - de zorg op afstand - een enorme vlucht. Doordat patiënten steeds meer zorg via slimme elektronische toepassingen aan huis kunnen ontvangen, hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis. “Bovendien kunnen we in een nieuw gebouw bepaalde afdelingen bij elkaar plaatsen en het werk efficiënter organiseren. Daarom is het ook niet logisch om wat we nú hebben opnieuw te bouwen. We kijken liever wat verder vooruit om te zien wat we in de toekomst nodig hebben. Door dit soort ontwikkelingen hebben we in het nieuwe gebouw bijvoorbeeld minder fysieke meters nodig; ongeveer 15.000 vierkante meter minder, blijkt nu. Een deel van de vermindering van het aantal vierkante meters is makkelijk te realiseren met een efficiëntere indeling, een ander deel zal lastig zijn. Dat vraagt veel denkwerk, maar het is noodzakelijk om het gebouw betaalbaar te houden.”

Multifunctionele poli’s
De geplande nieuwbouw van SJG Weert past in deze tijd. Het gebouw wordt passend en doelmatig. Oftewel: modern en comfortabel, maar zonder overbodige luxe. Het ontwerp, nu nog in concept, telt vier zorgverdiepingen met daarbovenop nog een laag voor de technische installaties. Het nieuwe ziekenhuis wordt in twee etappes gebouwd, waarbij de (patiënten)- afdelingen die het meest verouderd zijn als eerste een plek krijgen in het nieuwe gebouw.

Fase 1 is naar verwachting in 2025 klaar. Dan staat er een compact ziekenhuis waarin naast een nieuw beddenhuis en de nieuwe poliklinieken, ook de spoedeisende hulp, intensive care, medische beeldvorming, de apotheek en het laboratorium zijn ondergebracht. Alle poliklinieken komen straks bij elkaar op één etage, waarbij de ruimten multifunctioneel en dus zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Will licht toe: “Een spreekkamer kan bijvoorbeeld ook dienst doen als behandelkamer, dat hoeven niet altijd twee aparte ruimten te zijn. Door een nieuwe, flexibele manier van werken hebben de meeste specialismen straks geen vaste spreekkamers meer nodig en wordt de beschikbare ruimte in de nieuwe polivleugel maximaal benut. Natuurlijk wordt dat voor iedereen even wennen, zo’n nieuw polikliniekconcept vraagt om een andere mindset en op sommige punten ook een aangepaste werkwijze, maar we hebben bij andere ziekenhuizen gezien dat het kan.”

Zodra de eerste nieuwbouwfase is voltooid, wordt het ziekenhuis aan de achterzijde (de kant van de Boerhaavestraat) uitgebreid met een tweede gebouw. Daarin is ruimte voor het operatiecentrum, de borstkankerkliniek van Alexander Monro een restaurant voor medewerkers en bezoekers en overige algemene voorzieningen.

Een nieuw SJG Weert:
'Samen zetten we een nieuwe stip
op de horizon'

Integraal masterplan 
Om ruimte te maken voor nieuwbouw worden bestaande gebouwen op het ziekenhuisterrein afgebroken. Dat gebeurt op zo’n manier dat patiënten en medewerkers daar zo min mogelijk last van hebben. Tijdens de bouwwerkzaamheden blijft het huidige ziekenhuis gewoon in bedrijf.

Wat de meeste mensen waarschijnlijk niet weten, is dat het startschot voor dit ambitieuze meerjarenproject een tijdje geleden al is gelost. “We zijn begonnen met wat het hardst nodig was en niet meer kon wachten: de bouw van een nieuwe centrale sterilisatieafdeling. Deze afdeling zorgt ervoor dat het instrumentarium voor de OK na gebruik weer steriel en veilig gebruikt kan worden voor de volgende operatie. Heel belangrijk dus”, aldus Wil van Grimbergen.

Het ziekenhuisgebouw van de toekomst ligt nu op de tekentafel. De komende maanden worden de hoofdlijnen tot in detail uitgewerkt. Als onderdeel van een totaalplan voor toekomstige zorg in de regio, dat dit jaar met onder andere zorgverzekeraars en financiers wordt besproken.

Nieuwe energie
Verdeeld in verschillende werkgroepen hebben veel medewerkers van SJG Weert een rol bij het uitwerken van de nieuwbouwplannen en natuurlijk is ook de Cliëntenraad betrokken. Het team achter de nieuwbouw doet er alles aan om die plannen te realiseren zodat de banken en zorgverzekeraars daar ook achter gaan staan. Bovendien is er periodiek overleg met de gemeente. We hebben daar alle vertrouwen in, maar vraagt wel om een zorgvuldige samenwerking, die voor het ziekenhuis van levensbelang is.

Dit project brengt heel veel positieve energie. Vele collega’s hebben zich vorig jaar spontaan aangemeld om mee te denken over het programma van eisen en concepten om de zorg en service voor patiënten verder te verbeteren. Zeker in deze coronatijd merk je hoe groot de behoefte is om met iets anders bezig te zijn. Om vooruit te kijken. Dat is wat we doen. Samen zetten we een nieuwe stip op de horizon.”

Gezondheidskrant SJG Weert - april 2021 - nummer 1 - pag. 15

Dít wordt het ziekenhuis van morgen