Dezelfde dag weer naar huis met een nieuwe heup

17 december 2015

Vooruitstrevende proef van start in SJG Weert

SJG Weert is een proef gestart waarin patiënten die een nieuwe heup krijgen dezelfde dag nog naar huis mogen. Voordeel voor de patiënt is een sneller en beter herstel doordat deze weer snel in de eigen omgeving is. Slechts enkele ziekenhuizen in Nederland kennen een dagbehandeling voor deze ingreep. Volgens orthopeed Frank Rahusen is het een logische volgende stap. Als de proef succesvol verloopt, kan SJG Weert en nieuwe heup in de dagbehandeling wellicht in de loop van 2016 al gaan aanbieden.

Vooruitstrevend
De pilot is heel vooruitstrevend, zeker voor Nederlandse begrippen. Frank Rahusen heeft een verklaring voor het feit dat nog niet veel ziekenhuizen deze stap hebben genomen: “Vroeger lag men één tot twee weken in het ziekenhuis en heel vroeger zelfs vijf tot zes weken. Mensen hebben er al aan moeten wennen dat die termijn is teruggebracht naar enkele dagen. Als je het dan hebt over een dagbehandeling, waarbij je dezelfde dag nog naar huis mag, schrikken mensen weleens omdat het zo kort lijkt. Maar medisch gezien is het gewoon mogelijk zonder extra risico’s.” SJG Weert heeft inmiddels zeven patiënten op de dag van de operatie kunnen ontslaan uit het ziekenhuis en de reacties waren unaniem positief. Rahusen: “De eerste patiënten hebben we uit voorzorg de volgende dag terug laten komen voor controle. Bij de laatste patiënten die bij de proef betrokken waren, hebben we een verpleegkundige bij de patiënt langs laten gaan om de wond te controleren. Dat doen we nu als extra controle, maar ook om informatie te verzamelen. Zo kunnen we beter beoordelen of deze controle voor alle patiënten nodig is.”

Voordelen en voorwaarden
Frank Rahusen: “De meeste mensen slapen beter in hun eigen bed. Doordat je thuis meer privacy hebt, kom je ook beter tot rust en herstel je sneller.” De patiënt moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Zo moet de verdere gezondheid in orde zijn, moet de patiënt zich er zelf prettig bij voelen en moet er thuis iemand zijn die de zorg voor de eerste dagen na de operatie op zich kan nemen.”

Proef
Alle gegevens die met de pilot verzameld worden, worden gebruikt om samen met de thuiszorg, fysiotherapie, verpleegkundigen en betrokken afdelingen een goed protocol te creëren met de benodigde vangnetten. Als de proef succesvol verloopt, kan SJG Weert een nieuwe heup in de dagbehandeling, wellicht in de loop van 2016 al gaan aanbieden.

Dezelfde dag weer naar huis met een nieuwe heup