Definitieve samenwerking Maastricht UMC+ en SJG Weert in zicht

12 januari 2024

Het Maastricht UMC+ en SJG Weert willen samen de best beschikbare zorg te (blijven) geven op het juiste moment en op de juiste plek, aansluitend op het Integraal Zorgakkoord. Er zijn plannen ontwikkeld om een duurzame gelijkwaardige samenwerking aan te gaan. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft recent een positief besluit genomen over deze voorgenomen samenwerking. De laatste stap is de goedkeuringsaanvraag bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die deze week is ingediend. 

Nadat in december 2022 een intentieverklaring werd getekend is er het afgelopen jaar een zorgvuldig traject doorlopen en zijn de samenwerkingsplannen uitgewerkt. Daarbij is een juridische vorm gekozen die de samenwerking duurzaam verankert. SJG Weert en het Maastricht UMC+ blijven in de praktijk als zelfstandige organisaties opereren, met ieder zijn eigen identiteit. SJG Weert wordt juridisch gezien wel onderdeel van het Maastricht UMC+. Er is geen sprake van volledige integratie van de organisaties zoals je dit ziet bij een traditionele overname. Gezien deze gekozen juridische verbintenis wordt de samenwerking wel aangemerkt als een concentratie en is er melding gedaan bij de NZa en de ACM. Zodra deze trajecten positief worden afgerond volgt de formele bekrachtiging van de samenwerking.

Over de samenwerking
De zorg van beide ziekenhuizen sluit goed op elkaar aan. SJG Weert heeft als doel een breed zorgaanbod voor de regio te behouden in de toekomst, inclusief acute zorg. Door uitdagingen als personeelstekorten, financiële druk en concentratie van zorg kan dit in de toekomst onder druk komen te staan. In het Maastricht UMC+ is een krachtige samenwerkingspartner gevonden om een sterke positie te waarborgen. Aan de andere kant wil het Maastricht UMC+ zich als academisch ziekenhuis meer toeleggen op topreferente zorg. Dit zet druk op de beschikbare capaciteit en personele kracht in het Maastricht UMC+, omdat het ook een regionale functie vervult. Met de samenwerking neemt het Maastricht UMC+ haar verantwoordelijkheid door de tweedelijns zorg anders te organiseren. Patiënten behouden hierbij keuzevrijheid voor hun behandellocatie. De gedachte is dat beide huizen elkaar kunnen versterken, maar ook nodig hebben om hun ambities te kunnen waarmaken.

 

Definitieve samenwerking Maastricht UMC+ en SJG Weert in zicht