De reguliere zorg gaat door, zoveel als mogelijk

21 december 2020

Let op: dit betreft een eerder geschreven artikel uit de Gezondheidskrant. De actuele situatie met betrekking tot de reguliere zorg is inmiddels helaas veranderd.

In tegenstelling tot afgelopen voorjaar, toen we alle geplande operaties en poliklinische afspraken noodgedwongen moesten uitstellen, gaat de reguliere zorg in SJG Weert nu zoveel mogelijk door. En dat kan ook. “Omdat we volledig covidproof zijn, kan iedereen die medische zorg nodig heeft, met een gerust hart naar het ziekenhuis komen. Als een fysiek bezoek aan de dokter niet per se nodig is, plannen we een digitaal consult in”, benadrukt clustermanager Riana Botter.

Liefst 95 procent van alle poliklinische afspraken in het Weerter ziekenhuis verloopt momenteel weer ‘gewoon’ volgens planning. Dat wil zeggen: telefonisch, via beeldbellen of - wanneer lichamelijk of beeldvormend onderzoek nodig is - fysiek tijdens een persoonlijke afspraak. “De eerste coronagolf, toen alles nieuw was en het ziekenhuisgebouw nog niet was ingericht volgens de anderhalvemeterregel, heeft een belangrijke les opgeleverd. Om gezondheidsschade als gevolg van lange wachttijden voor onze patiënten te voorkomen, vinden we het niet verantwoord om de reguliere zorg nog een keer uit te stellen”, zegt Riana Botter, manager bedrijfsvoering, poliklinieken & functieafdelingen van SJG Weert.

En dat hoeft gelukkig ook niet. Het ziekenhuis voldoet nu namelijk tot in de kleinste details aan de richtlijnen van het RIVM. Met onder meer gescheiden looproutes, ruim opgezette wachtkamers, mondmaskers en een streng hygiëneprotocol is SJG Weert 100 procent coronaveilig. Bij klachten die kunnen wijzen op covid-19 wordt de patiënt uitdrukkelijk gevraagd de afspraak in het ziekenhuis te annuleren, tenzij de medische situatie een bezoek aan de specialist noodzakelijk maakt.

Digitale consulten
Om het aantal contactmomenten in het ziekenhuis te beperken, organiseren de medische vakgroepen van SJG Weert hun consulten met patiënten zoveel mogelijk digitaal. “Met name beeldbellen is in deze coronatijd echt een uitkomst”, zegt Riana Botter. “Dat gaat via BeterDichtbij, een speciale app waarmee je als patiënt ook rechtstreeks vragen kunt stellen aan je behandelend arts. Het voordeel van beeldbellen boven gewoon bellen is dat je ook elkaars gezichtsuitdrukking kunt zien en dat de dokter bijvoorbeeld ook even kan kijken hoe een wond geneest.” Belangrijk om te vermelden is dat de patiënt niet zelf hoeft te bellen om te vragen of de afspraak in het ziekenhuis doorgaat. “Als het niet doorgaat, dan word je gebeld. Gelukkig komt dat maar sporadisch voor. Als de internist of longarts bijvoorbeeld weggeroepen wordt voor een covid-patiënt, kan het gebeuren dat een poliafspraak even moet worden uitgesteld. Nogmaals: de patiënt krijgt dan van óns bericht. Dat geldt ook voor het wel of niet doorgaan van een operatie”, aldus de clustermanager.

Elkaar uit de brand helpen
Omdat de uitslaapkamer van de OK gedeeltelijk in gebruik is als tweede intensive care (voor niet coronapatiënten) en er ook OK-personeel nodig is in de acute coronazorg kunnen op dit moment nog niet alle operaties in het ziekenhuis volgens planning doorgaan. Riana Botter: “Als gevolg van deze tweede coronagolf hebben we het OK-programma met zo’n 25 procent moeten afschalen. Dat betekent dat onze artsen heel kritisch bekijken welke ingrepen door móeten gaan en welke nog even kunnen wachten. Het belangrijkste criterium daarbij is dat uitstel geen schadelijke gevolgen mag hebben voor de patiënt. Wie een levensbedreigende aandoening heeft, wordt sowieso geholpen.”

De druk op de acute zorg in Weert is nog altijd behoorlijk groot, ook al valt het aantal besmettingen in deze regio relatief mee. Dat komt omdat landelijk de afspraak is gemaakt dat elk ziekenhuis zijn bijdrage levert aan de covid-zorg en dat deze acute zorg regionaal wordt georganiseerd. Riana Botter: “In deze zuidelijke regio spreiden we de covid-patiënten, helpen elkaar waar nodig uit de brand en zien erop toe dat de familie niet onnodig ver hoeft te reizen. Ook dat hebben we geleerd van de ervaringen in de eerste golf.”

Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 3 • december 2020 • pag. 15

De reguliere zorg gaat door, zoveel als mogelijk