De regio is onze kracht en onze toekomst

25 april 2019

Als regionaal ziekenhuis staan we dichtbij onze patiënten. Anders gezegd: SJG Weert levert professionele tweedelijnszorg met aandacht voor mensen. Daar ligt onze kracht en onze toekomst.

Wie klein is, kan natuurlijk niet alles alleen. En dat hoeft ook niet. SJG Weert werkt namelijk samen om sterk en gezond te blijven. Binnen de vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen, afgekort SAZ, bundelen we de krachten met bijna dertig regionale ziekenhuizen in ons land. Ziekenhuizen die net als SJG Weert geworteld zijn in de regio en dichtbij de patiënt staan. We delen kennis en praktijkervaringen met elkaar en ontwikkelen nieuwe producten die de zorg verbeteren. De BeterDichtbij-app is hier een treffend voorbeeld van. Met deze service is het nu ook voor patiënten van SJG Weert mogelijk om direct en veilig een vraag te stellen aan hun medisch specialist of iemand anders binnen het behandelteam.

Samen zijn we sterker. Het afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan een zogenaamde diagnosegroep voor darmkanker. Alle resultaten rond de behandeling van patiënten met darmkanker werden door de tien deelnemende SAZ ziekenhuizen met elkaar gedeeld en besproken. Zo houdt ook SJG Weert de darmkankerzorg op hoog niveau en dicht in de buurt beschikbaar. De komende jaren gaan we binnen onze SAZ-vereniging ook op andere terreinen kennis en ervaringen uitwisselen en prestaties met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld rond geboortezorg en de behandeling van borstkanker en liesbreuken. Maar ook kun je denken aan calamiteiten in de zorg. Als we van elkaar weten wat er misgaat en waarom, kunnen we daar gezamenlijk van leren en fouten ook makkelijker voorkomen.

SJG Weert heeft eind vorig jaar een nieuwe koers ingezet genaamd: Fit voor de toekomst. Kijkend naar de wereld om ons heen en de technologische ontwikkelingen in de zorg houden we het profiel en de organisatie van ons ziekenhuis opnieuw tegen het licht. Welke zorg willen en kunnen we in de toekomst blijven bieden en hoe gaan wedat dan doen? De samenwerking met andere regionale ziekenhuizen is daarbij belangrijk en verbonden met onze eigen strategie. Waarom zouden we zelf het wiel moeten uitvinden als de mooie praktijkvoorbeelden voor het oprapen liggen en we ook samen producten kunnen ontwikkelen die onze zorg nog dichter bij de patiënt brengen. De regionale SAZ ziekenhuizen werken aan dezelfde missie. De zorg die zij aan patiënten leveren moet werkelijk van betekenis zijn. Vertaald naar SJG Weert betekent dit dat alles wat onze specialisten en medewerkers doen, moet zijn afgestemd op wat de patiënt wenst, verwacht en ervaart. Value Based Healthcare noemen we dat.

Onze grootste, gezamenlijke opgave is de digitalisering van de ziekenhuiszorg. De zorgkosten nemen toe, mensen worden ouder en wonen steeds langer thuis. Dit alles vraagt om slimme, elektronische oplossingen, ook wel e-Health genoemd. Technologische vernieuwingen waarmee we de zorg en specialisten van het ziekenhuis in de toekomst naar de patiënt thuis brengen. In de toekomst hoeft u alleen nog naar het ziekenhuis als dat echt noodzakelijk is; bijvoorbeeld voor een operatie. Zo’n ingrijpende vernieuwing van de zorg regel je natuurlijk niet van vandaag op morgen. En al helemaal niet in je eentje. Welke mogelijkheden zijn er? Welke keuzes maken we? Wie is de beste leverancier? In het hele land doen regionale ziekenhuizen ervaringen op met e-Health. Door ze te delen, helpen we elkaar en kan ook SJG Weert in deze regio voor haar patiënten het verschil blijven maken. Met professionele en persoonlijke zorg, dichtbij huis.

Inge de Wit
Raad van Bestuur SJG Weert


Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 1 • april 2019 • pag. 9

De regio is onze kracht en onze toekomst