De les van corona: samen kunnen we zóveel meer

20 april 2021Coronavirus, Patiëntenzorg

Als COVID-19 ons ziekenhuis íets heeft geleerd, dan is het wel hoe belangrijk en hoe prettig het is om samen te werken met de zorgpartners om ons heen. De huisartsen, de specialisten ouderengeneeskunde en verzorgingshuizen; in de hectiek van het moment vervaagden de onderlinge grenzen en functioneerden we meer dan ooit als één team.

Die winst laten we onder geen beding verloren gaan. Die gaan we verder uitbouwen, zo hebben we afgesproken. Wat we samen kunnen voor coronapatiënten, kunnen we ook samen voor alle andere patiënten die dringend medische hulp nodig hebben. De mensen met een CVA, een hartinfarct of andere acute aandoeningen. De gesprekken hierover worden gevoerd.

Het gezamenlijke streven is om de reguliere spoedzorg in deze regio nog meer op elkaar af te stemmen en zo mogelijk onder te brengen in één integraal loket. Door de zorg binnen een breed behandelteam op elkaar af te stemmen en samen de medische triage te doen, zien we niks over het hoofd en krijgt de patiënt direct toegang tot de beste spoedzorg. In zo’n team kunnen verschillende expertises samenkomen en elkaar aanvullen. Denk in dit verband ook aan de psychische ondersteuning. Deze coronacrisis laat zien hoe belangrijk het is om de geestelijke gezondheid van mensen niet uit het oog te verliezen.

En er zijn meer belangrijke lessen. Het afgelopen jaar hebben we kunnen zien hoe onmisbaar de digitale snelweg is. Ontwikkelingen die al eerder in gang waren gezet, kwamen in een stroomversnelling. Onze BeterDichtbij-app is niet meer weg te denken. Dat digitale gemak gaan we nog veel meer dan nu bij onze patiënten onder de aandacht brengen. Wie een afspraak heeft bij de dokter of de arts iets wil vragen rond zijn ziekte moet heel laagdrempelig contact kunnen leggen. Nu voelt dat voor sommigen misschien nog wat onwennig, voor de zeventigplusser van straks is communiceren via een smartphone de gewoonste zaak van de wereld.

Nóg beter is het natuurlijk wanneer we kunnen voorkomen dat mensen een dokter nodig hebben. Als we er samen voor kunnen zorgen dat we minder snel ziek worden. Ook hier heeft corona ons een belangrijke les geleerd. Met een gezonde leefstijl zonder overgewicht, met veel beweging en gezonde voeding, is het risico om ernstig ziek te worden aanzienlijk kleiner.

Ook rond ziektepreventie willen we de krachten bundelen met onze partners in de regio. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar wat wij als ziekenhuis zelf kunnen bijdragen. In mijn ogen begint dat al in de spreekkamer. In SJG Weert kiezen we meer en meer voor een brede benadering, waarbij we ook de leefstijl van een patiënt bespreekbaar maken, zodat medicatie of een operatie misschien zelfs niet nodig is. Richting de toekomst wordt preventie het toverwoord. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen.

Inge de Wit
Bestuurder SJG Weert

Gezondheidskrant SJG Weert - april 2021 - nummer 1 - pag. 3

De les van corona: samen kunnen we zóveel meer