De beste zorg bij kanker

18 december 2016

SJG Weert levert of regelt het:
de beste zorg bij kanker

Jaarlijks krijgen honderden mensen in SJG Weert de diagnose kanker. Zij worden omringd met alle professionele zorg en aandacht die nodig is om deze ziekte te overwinnen. Voor de behandeling geldt: wat we in Weert zelf goed kunnen, doen we zelf. Wat elders moet, regelen we met gespecialiseerde centra om ons heen waarbij de patiënt vervolgens gewoon in zijn vertrouwde SJG Weert onder controle blijft.

Om elke vorm van kanker optimaal te kunnen behandelen, is samenwerking met gerenommeerde behandelcentra een must. Ziektebeelden worden steeds complexer en de medische kennis en behandelmogelijkheden hebben zo’n vlucht genomen dat een streekziekenhuis als SJG Weert nooit alles in haar eentje kan blijven doen. Het verzorgingsgebied (lees: het aantal patiënten) is ook te klein om voor alle tumorsoorten zelf gespecialiseerde zorg in huis te hebben.

Keuzes
Het Weerter ziekenhuis heeft daarom duidelijke keuzes gemaakt en zich toegelegd op de chirurgische behandeling van borsten darmkanker en melanomen (kwaadaardige moedervlekken. Zeg maar de veel voorkomende, minder complexe ingrepen. “Bij zeldzamere, complexe tumoren aan bijvoorbeeld de maag, slokdarm, alvleesklier en longen regelen we voor de patiënt de beste zorg in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven of - bij leverkanker - het Academisch Ziekenhuis Maastricht”, vertelt chirurg Jeroen van Essen van SJG Weert. Om snel de juiste diagnose te kunnen stellen, werken de artsen in Weert intensief samen met gespecialiseerde collega’s van ziekenhuizen in de regio. Per tumorsoort en per patiënt bespreken ze wekelijks welke behandeling het meest effectief is. Na de ingreep komt de patiënt voor eventuele aanvullende behandelingen zoals chemo- of hormoontherapie en de periodieke controles weer terug naar Weert.

De mens centraal
Bij de behandeling van kanker kijken de specialisten meer dan ooit naar de mens achter de patiënt. Naar wat het beste is voor de persoon en hoever diegene wil gaan in de behandeling. “We kijken heel goed wie er voor ons zit. Bij een oude, kwetsbare mevrouw die met meerdere kwalen kampt, vragen we ons bijvoorbeeld serieus af of zij een grote operatie wel aankan. Vroeger bepaalde de dokter nog vaak wat er gebeurde, tegenwoordig stellen we samen het behandelplan op. We proberen patiënten en hun familie zo goed mogelijk voor te lichten zodat ze zelf de juiste keuze kunnen maken. Een operatie, chemo, bestralen of hormoontherapie: de een grijpt alle behandelmogelijkheden aan en neemt de mogelijke bijwerkingen op de koop toe, een ander kiest heel bewust voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven”, vertelt internist-oncoloog Natascha Peters die met haar SJG Weert-collega Peter den Haan veel patiënten met borst- en darmkanker ziet.

Chemotherapie
Een tumor die maar op één plek zit, kan door de chirurg meestal worden verwijderd. Afhankelijk van het risico op uitzaaiingen en een mogelijke terugkeer van de kanker krijgt de behandeling vaak een vervolg met aanvullende chemotherapie in Weert en/of een serie bestralingen in Maastro Clinic in Maastricht (zie verderop op deze pagina).

Natascha Peters licht toe: “Bij borstkanker beginnen we steeds vaker al vóór de operatie met chemo. We proberen de tumor dan zodanig te laten slinken dat de borst bij een ingreep gespaard kan blijven. Bij sommige patiënten starten we na de operatie met chemo-, hormoon- en/of immunotherapie. Dit doen we dan uit voorzorg, om de kans op uitzaaiingen zo klein mogelijk te houden. En wanneer er uitzaaiingen zijn, zetten we vaak chemo in om het proces te remmen. Bij hormoongevoelige borstkanker werkt hormoontherapie juist weer heel effectief en kan de patiënt vaak jarenlang een volwaardig leven leiden. Bij lymflierkanker heeft een operatie geen zin en kunnen we veel mensen zelfs genezen met chemo. Daarnaast wordt dit medicijn ook ingezet om het effect van bestralingstherapie te versterken, bijvoorbeeld bij mensen met kanker aan de endeldarm. Om maar aan te geven hoe complex de oncologische zorg is. Elke vorm van kanker is anders en elke patiënt is anders. Een behandeling is meer dan ooit maatwerk.”

Chirurg Jeroen van Essen vult aan: “Per tumorsoort en per patiënt zoeken we naar de beste en meest patiëntvriendelijke behandeling. Dat betekent dat we alleen opereren wanneer de overige behandelalternatieven minder kansrijk zijn.”

Vast aanspreekpunt
Zoals gezegd: in het hele zorgtraject staat de patiënt centraal. Daarom heeft het Weerter ziekenhuis voor verschillende tumorsoorten een casemanager in huis. Een vast  aanspreekpunt die de zorg voor de patiënt van A tot Z coördineert, alle afspraken op elkaar afstemt en rust en overzicht creëert. “In alle emotie die kanker met zich meebrengt ervaren mensen dat als bijzonder prettig”, zo besluit Jeroen van Essen.


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 3  •  december 2016  •  pag. 10-11

De beste zorg bij kanker