De beste zorg bij een knobbeltje in de schildklier

26 juli 2016

SJG Weert bundelt kennis met schildklierspecialisten in regio Eindhoven

Een knobbeltje in de schildklier kan vervelend zijn bij het slikken, maar is in de meeste gevallen onschuldig. In SJG Weert staat een deskundig team van specialisten klaar om de juiste diagnose te stellen. Goedaardige zwellingen die tot teveel klachten leiden, worden door de chirurg in Weert verwijderd. Bij de geringste twijfel over kwaadaardigheid schakelt het ziekenhuis de expertise in van gerenommeerde schildklierspecialisten in de regio Eindhoven. “Alle kennis die nodig is voor een optimale diagnose en behandeling hebben we gebundeld”, zegt chirurg Joost Verkeyn.

Jaarlijks komen ongeveer honderd patiënten met slikklachten of een verdikking in de hals via de huisarts of KNO-arts bij de internist in SJG Weert. Ze hebben het gevoel dat ze een propje in de keel hebben dat ze niet kunnen wegslikken. Om de juiste diagnose te kunnen stellen, volgt uitgebreid onderzoek waarbij meerdere disciplines samenwerken. De internist bekijkt en voelt de verdikking in de hals en laat bloedonderzoek doen om de schildklierfunctie vast te stellen. Vervolgens maakt de radioloog een echo van de knobbel en het halsgebied. Indien nodig wordt er bij deze echo via een dun naaldje weefsel afgenomen dat voor onderzoek naar de patholoog gaat.

“Een verdikking van de schildklier is meestal goedaardig”, luidt de geruststellende boodschap van internist Laura Kuijpers-Mannaerts. “Vaak gaat het om een verzameling kleine, goedaardige knobbeltjes in de schildklier die familiair bepaald zijn en niet behandeld hoeven te worden. Goedaardige zwellingen die tot veel ongemak leiden, worden via een chirurgische ingreep verwijderd. “Die operaties, zo’n dertig per jaar, doen we in Weert en meestal kan de patiënt een dag later weer naar huis”, vertelt chirurg Joost Verkeyn. Een paar weken later controleert de internist via bloedonderzoek of de schildklier goed werkt en of er eventueel hormoontabletten nodig zijn.

Joost Verkeyn: “Die operaties, zo’n dertig per jaar, doen we in Weert en meestal kan de patiënt een dag later weer naar huis.”

Complex orgaan
Zo relatief eenvoudig als het hierboven misschien klinkt, is het echter niet altijd. De schildklier – de thermostaat van het lichaam die het tempo van de stofwisseling bepaalt – is een complex orgaan. “Omdat de schildklier uit heel veel verschillende soorten cellen bestaat die allemaal een andere functie hebben, is het vaak lastig om eenduidig vast te stellen of een knobbel goed- of kwaadaardig is. Uit de score van de weefselpunctie kunnen we afleiden hoe groot het risico is op kwaadaardigheid en welke behandeling daar het beste bij past. Maar ook dan blijft de diagnose soms complex”, zegt de Weerter chirurg.

Multidisciplinaire samenwerking
Om die reden voert het medisch team in Weert wekelijks overleg met collega schildklier-specialisten uit Eindhoven, Veldhoven, Geldrop en Helmond. Internisten, chirurgen, endocrinologen en nucleair geneeskundigen met veel ervaring op dit terrein. Joost Verkeyn: “Via een teleconferentie bespreken we elke dinsdagavond alle nieuwe patiënten bij wie schildklierkanker is vastgesteld of bij wie de diagnose lastig te stellen is. Wanneer uit dit multidisciplinaire overleg de diagnose kanker volgt, maken we samen een behandelplan en wordt de patiënt in het Catharina Ziekenhuis geopereerd.”

“Schildklierpatiënten uit de regio Weert kunnen rekenen op de beste zorg.”

Schildklierpatiënten uit de regio Weert kunnen dus rekenen op de beste zorg. Internist Laura Kuijpers-Mannaerts: “Meestal is een knobbel onschuldig. Maar als dat niet zo is of er als twijfel bestaat, brengen we alle kennis en ervaring samen. Met maar één doel:de patiënt zo goed mogelijk helpen. Ook voor schildklierkanker geldt: als je er op tijd bent, is het goed te behandelen.”


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 2  •  juli 2016  •  pag. 3

De beste zorg bij een knobbeltje in de schildklier