Corona heeft alles op z’n kop gezet

1 juni 2020Algemeen, Patiëntenzorg

Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 1 • juni 2020 • pagina 5

De wereld is veranderd en het is maar de vraag of ze ooit weer hetzelfde wordt. Terugkijkend valt het nauwelijks te bevatten wat er allemaal is gebeurd. Hoe snel het is gegaan. En hoe immens de storm was die ons ziekenhuis de afgelopen maanden heeft getrotseerd.

Amper vier maanden geleden leek er nog geen vuiltje aan de lucht. SJG Weert keek vooruit, zette nieuwe stippen op de horizon. We waren bezig met plannen voor een compact beddenhuis, een kliniek waarin alle ruimten optimaal worden benut. Geen mens die op dat moment nog rekende in anderhalve meters.

Toen kwam het coronavirus en werd alles anders. De afgelopen maanden beleefde het ziekenhuis de zwaarste beproeving in zijn 150-jarige bestaan. Alles wat zo vertrouwd was en normaal leek, moest van de ene op de andere dag over boord. Om de stroom van ernstig zieke coronapatiënten te kunnen opvangen, werden we genoodzaakt om de acute zorg op te schalen naar een niveau dat niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Verloven werden ingetrokken, onze zorgmedewerkers schakelden over op 12-uursdiensten en de samenwerking met collegaziekenhuizen was intenser dan ooit. Onder coördinatie van het crisisteam haalden we alles uit de kast om het virus in te dammen. Alle planbare zorg werd uitgesteld en er kwam een algeheel bezoekverbod. Om corona buiten de deur te houden, werden patiëntenstromen van elkaar gescheiden. Er kwamen speciale tenten voor de acute opvang en triage (beoordeling) van mensen met luchtwegklachten. Daarnaast waren we, gesteund door de regio, dag en nacht bezig om het dreigend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor onze medewerkers en medische apparatuur op te lossen. Iets wat me soms uit mijn slaap hield.

Het is bijna absurd wat onze medewerkers voor de kiezen hebben gekregen. Hoe hard ze hebben gestreden. De zorgen over hun eigen veiligheid en die van hun familie. Ik heb het de voorbije maanden al vaker gezegd en ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Zonder hun tomeloze energie en veerkracht hadden we het niet gered. Ik heb enorm veel respect voor hen. Diezelfde waardering krijgen onze medewerkers ook van patiënten. Mensen die in ons ziekenhuis werden opgenomen met corona voelden zich vertrouwd en in veilige handen bij ons. Hoewel patiënten het begrepen dat overplaatsing gezien de capaciteit soms noodzakelijk was, gaven ze aan dat ze het liefst in SJG Weert waren gebleven.

Toen de coronastorm eind april was bedwongen, begon direct de volgende krachtsinspanning. Het hervatten van de reguliere zorg. Dankzij de geweldige inzet van onze vakmensen van Techniek & Bouw is het hele ziekenhuis inmiddels ingericht en aangepast aan het ‘nieuwe normaal’, de anderhalvemetersamenleving. Bij elkaar een gigantische puzzel die ons dwong om na te denken over zaken waarmee we nooit eerder rekening hoefden te houden. Om onze patiënten en medewerkers zo efficiënt en veilig mogelijk door het ziekenhuis te leiden, is niets hetzelfde gebleven en zijn praktisch alle poliklinieken naar een nieuwe plek verhuisd. Uitgangspunt is dat de patiënt in het ziekenhuis alleen nog de mensen tegenkomt die hij rond de behandeling van zijn ziekte nodig heeft. In deze Gezondheidskrant leest u hoe de nieuwe routing eruit ziet.

Om ieders veiligheid te kunnen waarborgen, telt elk detail. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook buiten op het terrein geldt eenrichtingverkeer. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht van contactloos betalen van het parkeerticket. Snel, eenvoudig en vooral veilig is daarbij de insteek.

Inge de Wit
Bestuurder SJG Weert

Corona heeft alles op z’n kop gezet