Contracten zorgverzekeraars 2021

30 december 2020Algemeen, Patiëntenzorg

Patiënten kunnen ook in 2021 rekenen op toegang tot goede ziekenhuiszorg. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen zijn landelijk overeengekomen om de huidige contractuele afspraken volgend jaar voort te zetten, zodat patiënten ook in 2021 zoveel mogelijk in hun vertrouwde ziekenhuis terechtkunnen.

Dit betekent dat u bij alle zorgverzekeraars kunt rekening op vergoeding van zorg in SJG Weert (op enkele specifieke polissen na).

Uitzondering hierop is EU Care, onderdeel van Caresq. Deze verzekeraar neemt geen deel aan het landelijke akkoord. Dit betekent mogelijk dat als u een polis heeft bij EU Care uw zorg niet (volledig) vergoed wordt. We zijn momenteel nog in gesprek met deze verzekeraar en hopen alsnog een contract voor 2021 af te sluiten.

Zorgadvies en zorgbemiddeling
Als u vragen heeft over hoe en waar u komend jaar terecht kunt voor zorg, kunt u voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling contact opnemen met uw huidige zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft gespecialiseerde teams die verzekerden helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl. Patiënten kunnen erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan om hen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Mensen die zorg nodig hebben of gezondheidsklachten hebben, wordt geadviseerd niet te wachten en contact op te nemen met hun huisarts.

Voor meer informatie over contractering en vergoeding, zie de pagina vergoeding van ziekenhuiszorg.

Contracten zorgverzekeraars 2021