Contracten zorgverzekeraars 2020

18 februari 2020Patiëntenzorg

Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden van de afspraken die wij met de zorgverzekeraars hebben gemaakt voor 2020. 

De gesprekken met CZ, Multizorg, DSW, ASR, Menzis, Zilveren Kruis, VGZ en Caresq zijn afgerond en hebben geleid tot een contract voor 2020.

Belangrijk!
Welke zorg u vergoed krijgt, hangt af van de polis die u afsluit en het eigen risico waar u voor kiest. Wij adviseren u om hier met name op te letten wanneer u een budgetpolis afsluit, bijvoorbeeld de Zekur-polis van VGZ. Indien u vragen heeft over de vergoeding van uw zorg, dan kunt u zich wenden tot uw eigen zorgverzekeraar.

Contracten zorgverzekeraars 2020