Cliëntenraad to be or not to be?

9 juni 2022

De belangrijkste taak van een Cliëntenraad is om de belangen van cliënten zo goed mogelijk te behartigen. Tegelijkertijd is de grootste uitdaging van een Cliëntenraad hoe je in contact komt met de achterban. Een paradox, zeker voor een CR van een ziekenhuis.

Het begint eigenlijk met de vraag: Wie zijn de cliënten van een ziekenhuis? Zijn dat mensen die behandeld worden? Zijn het alle potentiële cliënten in het adherentiegebied van het ziekenhuis? En hoe zit het dan met familie en mantelzorgers?

Een Cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan; een orgaan dat (on)gevraagd advies kan geven en over bepaalde zorggerelateerde zaken instemmingsbevoegd is. Een Raad die toeziet op de kwaliteit van de dienstverlening.  Best belangrijk dus voor alle (toekomstige) cliënten.

Als Cliëntenraad van SJG Weert beogen wij een waardevolle gesprekspartner te zijn voor het bestuur.  Maar vooral willen wij een krachtige stem zijn voor iedereen die nu of in de toekomst een beroep moet doen op de deskundige professionals van het ziekenhuis.

Via een presentatie nemen wij u mee in ons werk van het afgelopen jaar. 

Mocht u vragen en/of aanbevelingen hebben, dan horen wij dat graag.
Yolanda Kollee, dagelijks bestuur 

Cliëntenraad to be or not to be?