Cardioloog aan de slag voor BeterDichtbij

15 april 2019

Peter Geerlings is een van de artsen die bij SJG Weert BeterDichtbij ook inzet voor laagdrempelig contact met zijn patiënten. Hij kijkt ernaar uit om zijn visie verder te delen met het BeterDichtbij team.

“De zorgsector zit midden in één van de grootste transformaties uit de geschiedenis. Nieuwe technologieën zijn er altijd al geweest in de zorgsector, maar met de huidige digitalisering verandert ook de relatie met patiënten en gaan data van buiten het ziekenhuis een steeds grotere rol spelen. Digitale diensten als BeterDichtbij helpen de zorgsector om de zorg makkelijker te maken, zelf bovenop de ontwikkelingen te zitten en voor onze patiënten om zorg dichterbij huis te kunnen aanbieden,” aldus Geerlings.

Zorgvuldig verder bouwen aan BeterDichtbij
“Voor ons is de stem van Peter als medisch specialist heel belangrijk voor onze richting en het houden van focus,” licht Godfried Bogaerts, oprichter van BeterDichtbij, toe. BeterDichtbijzet de eerste stappen in het verder koppelen van zelfmetingen. “Dat vraagt om zorgvuldigheid, en het is belangrijk dat we zoveel mogelijk blijven aansluiten op de behoeften, richtlijnen en werkprocessen van artsen en zorgverleners. Dat kunnen we met de expertise van Peter in huis.”

Geerlings’ patiënten bij SJG Weert kunnen blijven rekenen op zijn medische zorg, hij zal zijn rol bij BeterDichtbij combineren met zijn werk bij SJG Weert. Inge de Wit, bestuurder van SJG Weert, licht toe: “We zijn er trots op dat specialisten zoals Peter, hun kennis en expertise ook buiten de muren van SJG Weert inzetten. Omgekeerd brengen de inzichten die Peter opdoet buiten ons ziekenhuis ook onze eigen organisatie weer verder. De digitalisering is uiteindelijk van invloed op elke zorgorganisatie. Door kennis te delen houden we als zorgsector zelf een actieve rol en maken we gezamenlijk de zorg voor onze patiënten nog beter, en dat is waar we het allemaal voor doen.”

Samen de zorg makkelijker maken
BeterDichtbij is geïnitieerd door de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en sinds 1 januari 2018 verzelfstandigd, waardoor de dienst beschikbaar is voor alle zorgorganisaties in Nederland om aan deel te nemen. In korte tijd zijn al 16 ziekenhuizen en tientallen huisartsenpraktijken in Nederland aangesloten op BeterDichtbij, waaronder SJG Weert. Samen maken we zo de zorg makkelijker.

Cardioloog aan de slag voor BeterDichtbij