Blog van onze bestuurder: inzet van positief geteste medewerkers

11 februari 2022

Nood aan de man: positief geteste medewerkers zonder klachten kunnen veilig werken in SJG Weert

Beste mensen,

“Graag had ik positiever nieuws met u gedeeld, maar het is helaas niet anders. Twee jaar na de eerste corona-uitbraak is het opnieuw alarmfase 1 in het ziekenhuis. De dreiging is in de tussentijd veranderd. De gezondheidscrisis is een personeelscrisis geworden. Door het hoge aantal omikronbesmettingen en de strenge quarantaineregels zijn veel medewerkers niet inzetbaar. Het gevolg hiervan is dat de zorg voor onze patiënten op dit moment onder grote druk staat. Op verschillende afdelingen, waaronder de intensive care en de Spoedeisende Hulp, is het ziekteverzuim extreem hoog. Op sommige verpleegafdelingen is het zelfs opgelopen tot twintig procent. Van collega’s hoor ik dat het enorm lastig is om de werkroosters rond te krijgen en de hoogwaardige zorg te leveren die patiënten van ons gewend zijn. Andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. In mijn ogen is dat onverantwoord. Als we het personeelstekort niet snel oplossen, wordt de werkdruk onhoudbaar en gaan nog meer mensen uitvallen. Met als gevolg dat we opnieuw afspraken en operaties voor patiënten moeten uitstellen, met alle gezondheidsschade van dien. Dat moeten we koste wat het kost voorkomen. Niets doen is geen optie en dus is een ingrijpend besluit in dit geval onvermijdelijk.

Zoals u weet, is de huidige omikronvariant van COVID-19 weliswaar besmettelijker, maar ook minder ziekmakend. Veel ziekenhuismedewerkers die met een positieve testuitslag thuiszitten, hebben geen klachten. Zij voelen zich fit en zouden - met inachtneming van de afgesproken veiligheidsmaatregelen – prima kunnen werken.

Om de personele nood te ledigen heeft de Federatie van Medisch Specialisten daarom een nieuwe richtlijn opgesteld. Ook de Inspectie Gezondheid en Jeugd biedt ziekenhuizen de ruimte om positief geteste zorgmedewerkers te laten werken. Aan deze richtlijn zitten strenge voorwaarden verbonden. Op de eerste plaats moeten medewerkers met corona geen klachten hebben en zich fit genoeg voelen om te gaan werken. Dat wil zeggen: ze hebben geen koorts, hoeven niet te hoesten en zijn ook niet kortademig. Daarbij worden zij uitsluitend gevraagd om bij te springen als dat voor de voortgang van de zorg noodzakelijk is en er geen andere oplossingen zijn. De medewerker kan onder geen enkel beding verplicht worden om te komen werken, dat gebeurt uitsluitend op basis van vrijwilligheid en in onderling overleg met de leidinggevende en het team. Daarnaast spreekt het natuurlijk voor zich dat de medewerker zich tijdens het werk houdt aan de strikte veiligheidsvoorschriften die in het protocol zijn vastgelegd.  

Ik begrijp dat een maatregel als deze tot de nodige vragen en zorgen leidt. ‘Is dit wel verantwoord, ben ik dan nog wel veilig in het ziekenhuis?’, zullen patiënten en medewerkers zich wellicht afvragen. Ik kan u geruststellen. Het is veilig. We doen er alles aan om het risico op verdere verspreiding van het virus tot een minimum te beperken. Daarbij willen we niet weglopen voor de realiteit. Om al onze patiënten goed te kunnen blijven helpen, moet het personeelstekort links- of rechtsom worden opgelost. Dit betekent dus dat er soms – als het niet anders kan - ook medewerkers met corona aan het werk zullen zijn in het ziekenhuis. Veilig en verantwoord, binnen de regels die we hierover hebben afgesproken. De tijd is er inmiddels rijp voor. Na twee jaar corona gaan we over naar een nieuwe fase. Was COVID-19 twee jaar geleden nog onze grootste vijand, nu gaan we langzaam maar zeker naar een samenleving waarin we leren leven met het virus. Hopelijk biedt het kabinet ons ziekenhuis aanstaande dinsdag ook de ruimte om die kant op te bewegen. Leren leven met het virus gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen, dat wordt voor iedereen wennen. Des te belangrijker dus dat we elkaars zorgen serieus nemen en met elkaar in gesprek blijven.”

Gertjan Kamps

Lid Raad van Bestuur SJG Weert

Blog van onze bestuurder: inzet van positief geteste medewerkers